IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):SundhedsIT - organisatorisk tilpassede systemer 
Kursusnavn (engelsk):Healthcare IT - Organizatorial Modified Systems 
Semester:Efterår 2010 
Udbydes under:Master i sundheds-it (sit) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:30 
Maks. antal deltagere:50 
Formelle forudsætninger:Der forudsættes minimum uddannelse på bachelorniveau. Der forventes 2 års erhvervserfaring fra sundhedssektoren eller anden relevant baggrund inden for it og/eller sundhed.

Som kandidatstuderende på IT-Universitetet eller på Medicin og Teknologi ved DTU kan du tilmelde dig kurset, såfremt der er ledige pladser. (Gæstestuderende skal fremsende en forhåndsgodkendelse.)

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har bestået kurserne SundhedsIT- Forundersøgelse og design og SundhedsIT - Teknisk implementering.  
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

- Forklare hvad brugervenlighed er og hvordan det kan måles.
- Designe en grænseflade systematisk ud fra en beskrivelse af arbejdsopgaverne og en datamodel.
- Udarbejde prototyper af brugergrænsefladen og vurdere hensigtsmæssigheden af forskellige slags prototyper i givne situationer.
- Teste brugervenligheden af en prototype, rapportere fundne problemer, og give forslag til forbedringer.
- Forklare hvordan man i et samlet udviklingsforløb kan udvikle interaktive systemer systematisk.
- Udarbejde kravspecifikationer med fokus på understøttelse af arbejdsopgaver og disses informationsbehov.
- Karakterisere og anbefale systemudviklingsmodeller.

 
Fagligt indhold:Fokus er på forståelse og design af it-understøttelse til arbejdet i sundhedssektoren, herunder sikring af at arbejdsprocesser og andre organisatoriske forhold er understøttet.

Tema 1: Afprøvning af og teorier om brugergrænseflader.
- Introduktion til brugerafprøvningsteknikker og betydningen af disse.
- Brugerafprøvning i praksis.
- Kognitive modeller, perceptionspsykologi.
- Betydningen af grafisk design.

Tema 2: Struktureret interaktionsdesign.
- Begrebsmæssigt design fra eksisterende blanketter og skærmbilleder.
- Forskellige typer af platforme, kendetegn og muligt samspil.
- Begrebsmæssigt design.
- Funktionelt design.
- Dialog design.

Tema 3: Systemudvikling og vedligeholdelse.
- Systemudviklingsmetoder.
- Kravanalyse og specifikation.
- Betydningen af data og taskmodellering.

-----
Information om studiestruktur
Dette kursus er en del af modulet Organisatorisk implementering, som indgår på tredje semester på masteruddannelsen i SundhedsIT.

Se studieforløbet beskrevet her:
Master i SundhedsIT

 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

Forelæsninger og øvelser en gang om ugen. Forelæsningerne og øvelserne udfases henover semesteret for at give plads til vejleding i en større gennemgående opgave.

-------------------------------------


Se hvordan undervisningen er tilrettelagt her:
link til skemaoplysninger
Skemaoplysningerne vil være tilgængelige fra kort før semesterstart.

See the schedule here:
link to the time table
The schedule will be available shortly before the beginning of the term.
 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:Lauesen, S. User Interface Design - a Software Engineering Perspective. 2004, Addison-Wesley.

Lauesen, S. "Vejledning til kravskabelon SL-07 - fra behov til løsning"
2007, Forlaget Samfundslitteratur

Kompendium som udvikles til kurset.

 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Mandag 16.00-18.00 Forelæsning ITU 2A20
Mandag 18.00-20.00 Øvelser ITU 2A20

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2010-12-15 Senest kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret
2011-01-21 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 4A30