IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Digital innovation 
Kursusnavn (engelsk):Digital Innovation 
Semester:Forår 2018 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:15 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:80 
Formelle forudsætninger:Det er et krav, at du har fulgt kurset Interaktionsdesign, eller, at du har lignende kvalifikationer der gør dig i stand til:

- at planlægge og udføre mindre designprojekter.
- at anvende en række analyse- og designmetoder relevante for interaktive produkter.
- at identificere og reflektere relevante teoretiske begreber relateret til eksplorative design processer.

Dette kursus er obligatorisk for studerende indskrevet på Cand. IT uddannelsen på Digital Design og Kommunikations linjen. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:
- Planlægge, udføre og analysere observationer, relevant bruger/ekspertinddragelse og en designproces i forbindelse med udviklingen af casenær kontekstforståelse, mulighedsafgrænsning, og konceptudvikling.
- Designe, konceptualisere og formidle et innovativt digitalt produkt eller service i samarbejde med en casepartner. De studerende skal i designprocessen forholde sig refleksivt, selvstændigt og kritisk til både kontekst, problem og casepartner.
- Udvikle forretningsmodeller (Business Model Canvas) der er grundige, overbevisende og realistiske i forhold til interresenter, brugere, værdiforøgelse (ikke kun økonomisk), økonomiske modeller, og påkrævede ressourcer.
- Beskrive, reflektere og diskutere anvendte metoder og opnåede indsigter i fohold til kundeforståelse, brugerinddragelse, designproces, innovativ digital konceptudvikling, og forretningsmodeller.
- Analysere, reflektere og anvende teoretiske begreber og rammer i forhold til innovation, forretningsudvikling, brugerinddragelse, design og kreativitet med afsæt i den gennemførte innovationsproces. 
Fagligt indhold:På kurset vil du blive præsenteret for forskellige perspektiver, teorier og metoder i forhold til innovation og forretningsmodeller i en digital kontekst.
Teorier og metoder omkring udviklingen af forretningsmodeller og involvering af relevante interessenter i afgrænsnings- og designprocessen vil udruste dig med kompetencer i forhold til at identificere innovationsmuligheder, lave interessent- og konkurrenceanalyser, udvikle forretningsmodeller, planlægge og udføre bruger/ekspert-centreret designaktiviteter.
Med afsæt i det teoretiske og metodiske arbejde skal der designes et innovative digitalt produkt, i form af et artefakt, en service eller andet. Dette koncept skal formidles på en meningsgivende måde rettet mod en relevant aftager. Igennem denne proces udvikles både design- og formidlingskompetencer.
Du vil også på dette kursus blive introduceret til teori og metoder i forhold til sociale implikationer og strategiske overvejelser i forhold til at kunne indgå i meningsfulde strategiske planlægningsprocedurer i sociale og kommercielle kontekster. 
Læringsaktiviteter:

Forelæsningerne vil kombinere formidling og aktiv læring. Øvelsestimerne vil bestå af crit-sessions hvor de studerende får feedback på deres projekter samt selvstændigt arbejde.
De følgende temaer vil adresseres.
- Observationer, research og kundekontakt
- Bruger/ekspert inddragelse gennem workshop
- Innovative design praksisser
- Forretningsudvikling og strategiske overvejelser
- Design og koncept formidling 

Obligatoriske aktivititer:Content

Workload

Activities
De studerende forventes at deltage aktivt i forelæsninger, øvelsestimerne og afleveringer.

Deltagelse i Crit-sessioner (i må ikke misse mere end 3) med løbende præsentationer af planer og indsigter til Crit-sessions

Udvikling af en videopræsentation og deltagelse i pitchdag


Feedback

What if the student fails to pass a mandatory activity:
Misser den studerende mere end 3 crit-sessioner, videopræsentationen eller dumper fællesrapporten, skal han/hun lave en individuel skriftlig opgave på 5 sider. Indhold og deadline aftales nærmere med underviseren.

Be aware: The student will receive the grade NA (not approved) at the ordinary exam, if the mandatory activities are not approved and the student will use an exam attempt 
Eksamensform og -beskrivelse:D2G Aflevering med mundtlig eksamen der supplerer projekt. Delt ansvar for projekt., (7-scale, external exam)

Udarbejdelsen af en fællesrapport (grupper af 4-6), som grundlag for den mundtlige eksamen

Mdt. Eksamen forløber:
10-20 min præsentation afhængigt af gruppens størrelse.
5-10 min diskussion per/person afhængigt af gruppens størrelse
10 min votering og feedback

Form of group exam: Group exam
See Study Guide -> Exams -> Course Exams -> Exam Forms for more information.  

Litteratur udover forskningsartikler:Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. Wiley Book