IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Læreanstalternes fælles projektleder- og innovationskursus 
Kursusnavn (engelsk):Project Leadership and Innovation 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand. it, softwareudvikling (swu) 
Omfang i ECTS:15,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:Ingen.Dette kursus udbydes i samarbejde med de fleste andre højere læreanstalter på Sjælland. Læg mærke til at IT-højskolen kun har 3 pladser på kurset. Kurset gennemføres over to semestre. Læs mere på www.lfkurser.dk/lfpi 
Læringsmål:At træne den studerende i projektledelse og ledelse af vidensbaserede innovative processer med henblik på skabelse af nye ideér, produkter og aktiviteter. 
Fagligt indhold:LFPI er baseret på pædagogiske modeller med specielt udviklede procesværktøjer. Vægten lægges på praksis, hvor teorien danner grundlag for refleksion. Der vil være et samarbejde med danske virksomheder. 
Læringsaktiviteter:

I kurset indgår projektarbejde og forelæsninger.Kurset starter torsdag d. 18/9 2003, undervisning mandag og torsdag kl. 13.30-16.00.Kurset slutter i begyndelsen af maj 2004, hvor der er eksamen,
undervisningen slutter i begyndelsen af april 2004, der skal udarbejdes og afleveres miniprojekt sidst i april 2004. Kurset løber således over to semestre.Kurset gennemføres på Handelshøjskolen, CIE, Blågårdsgade 23B, 2200 København N.</td></tr> 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), Bestået/ikke bestået, Intern censur

Se hjemmesiden: www.lfkurser.dk/lfpiKurset slutter først i maj, hvor der er eksamen, undervisningen slutter først i april, der skal udarbejdes og afleveres miniprojekt sidst i april.  

Litteratur udover forskningsartikler: