IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Interaktionsdesign 
Kursusnavn (engelsk):Interaction Design 
Semester:Efterår 2010 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:15,00 
Kursussprog:Engelsk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:70 
Maks. antal deltagere:130 
Formelle forudsætninger:Der er ingen formelle krav om forudsætninger for at deltage på kurset.  
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

 • planlægge eksplorative designprojekter og udføre brugerorienterede, etnografisk inspirerede studier af anvendelseskontekster.

 • udvælge, kombinere, anvende og sammenligne en række teorier og metoder til idéudvikling, dataindsamling, dataanalyse, design og evaluering med relevans af planlægningen og udførelsen af designprojekter.

 • reflektere over både praktiske og teoretiske aspekter af eksplorative designprocesser.
   
 • Fagligt indhold:Kurset ruster den studerende til at planlægge og udføre mindre eksplorative designprojekter, hvor et klart designproblem ikke er givet på forhånd. Kurset er bygget op om et designprojekt, hvor de studerende i grupper gennemfører en designproces i praksis og anvender en række teorier og metoder til idéudvikling, dataindsamling, dataanalyse, design og evaluering.

  Parallelt med det praktiske designarbejde bliver den studerende i forelæsninger introduceret til en række teorier om og metoder til at planlægge eksplorative designprojekter og udføre brugerorienterede studier af anvendelseskontekster.  
  Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger, øvelser og vejledning

  • Forelæsninger ved undervisere samt gæsteforelæsninger og studenterpræsentationer, hvor fagets teorier og metoder præsenteres og diskuteres.
  • Gruppearbejde i øvelser, hvor der arbejdes med et designprojekt og dets relaterede processer.
  • Workshops hvor praktiske færdigheder til materialisering af designideer opøves

  I forbindelse med kurset indgår følgende afleveringer og præsentationer:
  • Hver gruppe afleverer en vision/problemformulering for designprojektet.
  • Hver gruppe præsenterer en eller flere skitser af deres designideer.
  • Hver gruppe udstiller deres designprojekt i ITUs atrium.
  • Hver gruppe afleverer en rapport om deres designprojekt.


  ------------------------------------

  Se hvordan undervisningen er tilrettelagt her:
  link til skemaoplysninger
  Skemaoplysningerne vil være tilgængelige fra kort før semesterstart.

  -----------------------------------

  Information om studiestruktur
  DDK
  Dette kursus er en del af DDKs obligatoriske moduler, som du kan finde beskrevet her:
  DDK studiestruktur

  For at blive cand.it. i DDK skal du bestå DDK's obligatoriske moduler, og desuden gennemføre en 22,5 ECTS specialisering samt to 7,5 ECTS valgfag.
  ----
  NB!! Kursusspærring !!
  Bemærk at der er et stort fagligt overlap mellem dette kursus og kurset At forstå interaktionsdesign. Det vil sige, at du ikke kan tage dette kursus, hvis du har taget
  At forstå interaktionsdesign.
   

  Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

   

  Litteratur udover forskningsartikler:Grundbøger:
  * Shaffer, D. (2010) Designing for Interaction, Second Edition, Creating Innovative Applications and Devices. New Riders.
  * Buxton, B. (2007) Sketching User Experiences: Getting the Design Right and the Right Design. Morgan Kaufmann.

  Der anvendes tillige et kompendium, som kan købes i Akademisk Boghandel på Københavns Universitet Amager. 
   
  Afholdelse (tid og sted)
  Kurset afholdes på følgende tid og sted:
  UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
  Onsdag 08.30-10.30 Forelæsning ITU 3A12, Designlab, Lille DesignLab
  Onsdag 10.45-12.45 Øvelser ITU 3A12, Designlab, Lille DesignLab
  Fredag 08.30-10.30 Forelæsning ITU 3A12, Designlab, Lille DesignLab
  Fredag 10.45-12.45 Øvelser ITU 3A12, Designlab, Lille DesignLab

  Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
  EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
  2010-12-08 Før kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret (2E)
  2011-01-10 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 4A22 og Aud. 4
  2011-01-11 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 4A22 og Aud. 4
  2011-01-12 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 4A22 og Aud. 4
  2011-01-13 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 4A22 og Aud. 4
  2011-02-28 Re-eksamen - Kontakt kursusansvarlig for tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 4A30