IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):P1 It- og Internetjura 
Kursusnavn (engelsk):P1 National Internet Law 
Semester:Forår 2008 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:http://slesblade2.e-cbs.dk/forums/KEH/ 
Min. antal deltagere:20 
Forventet antal deltagere:30 
Maks. antal deltagere:50 
Formelle forudsætninger: Ingen 
Læringsmål: Målet med faget er, at de studerende kan:

- demonstrere en grundlæggende indsigt i de forskellige retsområder ved at identificere og forklare basale begreber inden for faget i et klart og korrekt juridisk sprog;
- gengive hovedindholdet og forklare betydningen af fagets retskilder;
- udvælge, formulere og diskutere eksempler, der er tilstrækkelig komplekse til at demonstrere den studerendes forståelse af fagets juridiske problemstillinger og betydningen af retskilderne;
- identificere og beskrive juridiske problemstillinger i konkrete tilfælde, og argumentere juridisk for løsning af problemstillingerne samt foreslå tiltag til at imødegå ulovlig adfærd eller på anden måde forbedre konkrete parters retsstilling, herunder forebygge ulovlig adfærd; og
- reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrudelse for en given retstilstand inden for fagets retsområder. 
Fagligt indhold: Kursets primære indhold er erhvervsret i bred forstand med særlig henblik på IT- relaterede juridiske problemstillinger. Der er i den forbindelse lagt betydelig vægt på de retlige udfordringer, IT- virksomheder kan komme ud for.

Derudover er faget opdelt i to undergrupper; retlige problemer forbundet med handel på Internettet og immaterielle rettigheder. Handel på Internettet kan igen opdeles i to undergrupper, aftaleindgåelse og køberet. Immaterielle rettigheder omfatter ophavsret, varemærkeret, domænenavne, patenter og markedsføring. Herudover undervises der i persondatabeskyttelse.
Kursets indhold består således af følgende hovedelementer:

Introduktion til retskilderne, erhvervsretten og de retlige problemer forbundet med Internettet
Aftaleret
Køberet
Ophavsret
Varemærkeret
Domænenavne
Patenter
Markedsføring
Persondatabeskyttelse

Kurset tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger ved brug af Internettet, herunder eksempelvis indgåelse af IT-kontrakter, men giver også en introduktion til den almene erhvervsret.

En virksomhed har brug for kandidater, som kan forholde sig til de juridiske problemstillinger, der jævnligt vil være forbundet med IT, Internet, køb, salg og markedsføring, og dette fag giver en grundlæggende erhvervsjuridisk kompetence inden for dette område.

Undervisningen er baseret på en stor grad af aktivitet fra de studerendes side. Dette skyldes, at de studerende skal trænes i at diskutere juridiske problemstillinger samt at forholde sig kritisk til disse. Navnlig den juridiske argumentationsteknik er afgørende.
 
Læringsaktiviteter:12 forelæsninger + frivillige øvelsestimer

12 x 3 lektioner + 6 x 4 øvelsestimer.
 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Intern censur

Mundtlig eksamen baseret på synopsis.


Afleveringsfrister se http://www1.itu.dk/sw707.asp
Deadlines see http://www1.itu.dk/sw923.asp
 

Litteratur udover forskningsartikler: "Internet ret" af Lars Stoltze, Kbh 2001, Nyt Juridisk forlag + en materialesamling.

De studerende forventes at have kendskab til gældende ret på de relevante retsområder som beskrevet under punktet ¿Fagligt indhold.¿
 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Tirsdag 09.00-12.00 Forelæsning ITU 3A14
Tirsdag 13.00-16.00 Øvelser ITU 3A14

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2008-06-12 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU Lokale oplyses senere
2008-06-13 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU Lokale oplyses senere