IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Personas og målgruppeanalyse (IND) 
Kursusnavn (engelsk):Personas and Target Group Analysis, IND 
Semester:Efterår 2016 
Udbydes under:Master i it, Interaktionsdesign (ind) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:NB: der er kursusspærring for studerende, der har taget kurset "Målgruppeanalyse" og "Design til målgrupper - kvalitative og kvantitative metoder" på master i Interaktionsdesign

Dette kursus er ikke åbent for bachelorstuderende 
Læringsmål:Efter kurset skal du som studerende kunne:
-Udføre dataindsamling til en målgruppeanalyse i praksis
-Udføre en analyse af empirien
-Udarbejde en sammenfatning og kommunikere dine resultater som personas
-Udvælge og bruge relevante teorier og metoder
-Præsentere, argumentere og begrunde dit valg og fravalg af teorier og metoder til målgruppeanalysen og personas
-Reflektere over styrker og svagheder ved egne valg og brug af teori og metode
-Diskutere og reflektere over de processer personabeskrivelserne indgår i 
Fagligt indhold:Når du først forstår målgruppens udfordringer, kan du designe produkter, apps, hjemmesider eller kommunikation til målgruppens behov. Kurset har fokus på målgruppen fra problemafdækning over undersøgelsesdesign til analyse og beskrivelse af personas.

Kurset lærer dig således at planlægge og udføre målgruppeanalyser, skabe personas med baggrund i målgruppeanalysen og ikke mindst at anvende personas i udviklingsprocessen.

Kurset giver indsigt i:
-faserne i en målgruppeanalyse
-overvejelser ved målgruppeanalyse af teoretisk og metodisk karakter
-hvordan processen fra målgruppeanalyse til personas foregår
-hvordan personas bruges i udviklingsprocesser 
Læringsaktiviteter:

På kurset gennemgår vi og arbejder med:
-Indledende afdækning af behovet for løsninger
-Afgrænsning og segmentering af målgruppen
-Teori om målgrupper
-Metoder til målgruppeanalyse
-Personas
-Validitet, reliabilitet og generaliserbarhed 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:D2G Aflevering med mundtlig eksamen der supplerer projekt. Delt ansvar for projekt., (7-scale, external exam)

Der afleveres en projektrapport på 15-20 sider i 3-4 personers grupper.
Eksamensvarighed: 30 minutters individuel eksamen incl. censur.  

Litteratur udover forskningsartikler: