IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Lyd i digitale produktioner 
Kursusnavn (engelsk):Sound in Digital Productions 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., design, kommunikation og medier (dkm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:15 
Maks. antal deltagere:20 
Formelle forudsætninger:Den studerende skal have erfaring med at anvende Windowsbaserede programmer og gerne have kendskab til Mac (men er ikke en forudsætning), da kurset foregår i Maclab på Macintosch computere.
Den studerende behøver ikke at kende noget til musik- og lydproduktion i forvejen.

 
Læringsmål:Kurset er et introduktionsfag, der gør den studerende i stand til at:


 • overskue principperne for lydarbejdet i en multimedie- eller videoproduktion og deltage i planlægningen af dette.

 • analysere mulighederne for at anvende musik og lyd på diverse websites.

 • beherske grundlæggende principper for reallydoptagelser med mikrofon og minidisc og overføre disse lydfiler til computeren.

 • beherske grundlæggende principper for anvendelse af ProTools til at optage/sample, redigere og efterbehandle lyd.

 • stifte bekendtskab med brugen af patches i Max/MSP.

 • identificere muligheder og begrænsninger ved at arbejde med lyd i Flash og VJ-programmet Arkaos.

 • afklare styrker og svagheder ved at bruge lyd som output i HCI (Human Computer Interaction).

 • forstå principperne og perspektiverne ved brug af voiceXML.

 • identificere ophavsretlige problemer i forbindelse med lydarbejde.

 • forstå principperne bag de vigtigste lydformater og -komprimeringsmetoder.
 
Fagligt indhold:På kurset lærer de studerende hvordan man anvender lyd i digitale produktioner (video, multimedie og websites) til at skabe oplevelse og stemning - ved hjælp af tale, musik og lydeffekter.De studerende vil også arbejde med hvordan lyd kan bruges til at understøtte funktionaliteten i interaktionen med computere (HCI). Herunder vil de blive introduceret til voiceXML.Der lægges vægt på didaktiske, narrative og psykologiske aspekter med fokus på følgende områder: • Hvordan man skaber lyd (sampling, editering og efterbehandling).

 • Hvordan man udvælger lyd (udfra stil, målgruppe, fortælling, anvendelse etc.)

 • Hvordan man håndterer lyd (kompression, formater etc.)


I kurset skal deltagerne analysere en række eksisterende produktioner, hvor lyd spiller en væsentlig rolle, ligesom deltagerne vil komme til at udarbejde prototyper af lyd-sider.


Kurset indeholder en betydelig del hands-on i øvelserne, mens teorien gennemgås i forelæsningerne.


Det matematisk baserede, tekniske fundament i lyd behandles kun overfladisk i dette kursus.
Kurset indeholder et virksomheds besøg i et professionelt lydstudie.

 
Læringsaktiviteter:

Undervisningen foregår typisk som forelæsning, diskussion, analyse og/eller studenterpræsen-tationer om formiddagen og øvelser om eftermiddagen. Øvelserne kan både være individuelle og gruppeøvelser. I løbet af kurset vil der desuden være to afleveringsopgaver.

 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Mundtlig eksamen uden forberedelse på baggrund af miniprojekt (skriftligt arbejde samt produktion).
De studerende kan lave projekt og gå til eksamen i grupper op til fire, men karakteren gives individuelt.


Projektet skal afleveres senest fredag den 21. nov. 2003 kl. 12 på Eksamenskontoret.


Eksaminationen varer ca. 5 min. pr. projekt plus 15 min. pr. studerende ekskl. feedback og votering.
Alle hjælpemidler er tilladte.


Bedømmelse sker med ekstern censur efter 13-skalaen.


Faget er et konstruktionsfag.

 

Litteratur udover forskningsartikler:Moos, Henriette og Henrik Marstal: Filtreringer - elektronisk musik fra tonegeneratorer til samplere 1898-2001. Høst & Søn 2001.

(kan købes hos Henriette til meget favorabel pris ved kursusstart)Langkjær, Birger: Den lyttende tilskuer. Museum Tusculanums Forlag 2000.Øvrig litteratur findes i kursets kompendie.