IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Projektklynge: Førsteårsprojekt - B.Sc.-kursus 
Kursusnavn (engelsk):Project cluster: First-year Project - B.Sc. course 
Semester:Forår 2008 
Udbydes under:Bachelor i softwareudvikling (bswu) 
Omfang i ECTS:15,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:http://www.itu.dk/research/pls/wiki/index.php/FAAP-Spring2008 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:42 
Maks. antal deltagere:42 
Formelle forudsætninger:  
Læringsmål:Produkt:
Efter kurset forventes den studerende at kunne
 • identificere, definere, og afgrænse et problem indenfor it (dvs. udarbejde en problemformulering);
 • identificere og analysere relevante løsningsmodeller ¿ så som akademiske teorier, metoder, literatur, værktøjer, teknologier og andre kilder, inkl. eksisterende løsninger på problemet;
 • kombinere de udvalgte løsningsmodeller og videreudvikle dem hvis relevant, samt anvende dem sammen med henblik på at realisere en samlet løsning;
 • evaluere den realiserede løsning;
 • teste produktet systematisk;
 • reflektere over problemet, den realiserede løsning og andet relevant ift. projektet; samt
 • forklare (i en projektrapport): problemet, baggrunds-research, skridtene mod løsningen, selve løsningen, evaluering af løsningen, samt andet relevant materiale (alt sammen overholdende gængse akademiske standarder).

  Proces:
  Efter kurset forventes den studerende at kunne
 • etablere en ¿konstitution¿ for gruppen (dvs. eksplicitte aftalte og nedskrevne gruppenormer);
 • planlægge, udføre og kontrollere processen (inkl. versionsstyring, rollerotation, ordstyrer og referent);
 • dokumentere projektet inkrementelt via projektdagbog og arbejdsblade;
  vurdere og reflektere over processen og tilgangsvinklen på projektet; samt
 • beskrive (i en procesbeskrivelse): processen, erfaringer og det resulterende læringsudbytte (ift. kursets læringsmål).
   
 • Fagligt indhold:Efter kurset forventes den studerende at kunne:
 • forklare projektet og den realiserede løsning;
 • evaluere den realiserede løsning;
 • beskrive og vurdere den gennemførte proces; samt
 • reflektere over produkt og proces med henblik på at foreslå konstruktive forbedringer.
   
 • Læringsaktiviteter:

   

  Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

  Individuel mundtlig eksamen med inddragelse af projektrapport, procesbeskrivelse, projektdagbog, samt arbejdsblade.  

  Litteratur udover forskningsartikler:Ron Patton: Software Testing, 2nd edition. Sams Publishing 2006.
  ISBN-13: 978-0-672-32798-8 
   
  Afholdelse (tid og sted)
  Kurset afholdes på følgende tid og sted:
  UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
  Tirsdag 09.00-12.00 Forelæsning ITU 4A16
  Tirsdag 13.00-15.00 Øvelser ITU 4A16

  Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
  EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
  2008-06-18 10:00 - 18:00 Mundtlig eksamen ITU 4A16
  2008-06-19 8:30-16:30 Mundtlig eksamen ITU 4A16