IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):3D-begynder 
Kursusnavn (engelsk):3D Beginner 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., design, kommunikation og medier (dkm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:24 
Maks. antal deltagere:24 
Formelle forudsætninger:Den studerende skal have et grundlæggende kendskab til billedbehandling. 
Læringsmål:At den studerende tilegner sig praktiske færdigheder i 3D modellering, derudover sigtes der i kurset på at den studerende udvikler en forståelse for rumlig formgivning og proportionering 
Fagligt indhold:Der undervises i 3D modelleringsprogrammet 3DS Max. De første fem kursusgange behandler grundlæggende 3D modellering. Om formiddagen gennemgås dele af programmet og de studerende laver små fællesøvelser. Om eftermiddagen løses større sammenhængende øvelser. De følgende kursusgange indledes med en spotforelæsning af ca. en times varighed, hvor forskellige forhold indenfor områderne rumlig formgivning og 3D modellering belyses. Derefter bliver mere avancerede aspekter af 3D modellering gennemgået. Eftermiddagene bruges til øvelser eller løsning af stillede opgaver. 
Læringsaktiviteter:

Kurset er en hybridform, hvor forelæsninger, tekniske gennemgange og øvelser blandes.
Kurset kan kun gennemføres tilfredstillende ved deltagelse i samtlige kursusgange, eftertilmelding er ikke mulig. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Eksamensbemærkninger De studerende afleverer to opgaver individuelt. Den samlede karakter beregnes som karaktergennesnit af den studerendes to opgaver. Bedømmelse efter 13-skalaen med ekstern censur. Eksamensopgaverne skal afleveres på Eksamenskontoret senest kl. 12 på de nedenstående afleveringsdatoer.  

Litteratur udover forskningsartikler:3ds max 5 Fundamentals, Ted Boardman, New Riders 2002