IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):B8 IT Projektledelse 
Kursusnavn (engelsk):B8 IT Project management 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:15 
Maks. antal deltagere:75 
Formelle forudsætninger:Ingen 
Læringsmål:

På kurset gives en introduktion til indholdet i traditionel projektledelse
samt de særlige udfordringer e-handelsprojekter stiller projektansvarlige overfor.
Projektansvarlige kan være som \"ejer\" af et kritisk IT-projekt i virksomheder
eller som \"daglig leder\" af et projekt.


Kursets målsætning er at sætte deltagerne i stand til at foretage en strukturering
og planlægning af deres ledelsesindsats, samt at kunne forholde sig til valget
af den styringsform de måtte anvende i konkrete projekter. Der lægges vægt på
at beherske teknikerne, men også at kunne reflektere over disse. Denne refleksion
kan være af metodologisk, epistemologisk eller substantielt om projektledelse.
Kilderne til denne refleksion kan være tidligere uddannelse, erhvervserfaringer,
fordybelse i et eller eller flere afemner ved egne studier eller ved sparing
med andre liniers arbejde med samme/ lignende arbejde.


Efter kurset skal de studerende således: • Vide hvad e-projektledelse er

 • Kende forskel mellem et IT-projekt, e-handelsprojekt og andre projekter.

 • Kende de kritiske faser i et e-handelsprojekt.

 • Kunne identificere interessenterne i et e-handelsprojekt.

 • Have kendskab til typiske problemer i et e-projekt.

 • Kunne forklare sammenhænge mellem tid og sted for definering af projekter,
  tekniske løsningers indhold, organisatorisk forankring af projekterne, samt
  mødet med kunderne og brugerne

 
Fagligt indhold:

Kurset er baseret på en vekselvirkning mellem forelæsninger, studenterpræsentationer,
dataindsamling, refleksion og analyse samt gæsteforelæsninger af praktikere.
Kursusdeltagerne kan aktivt og selvstændigt sætte sig ind i stoffet, indsamle
nyt materiale og analysere dette. Kurset tager afsæt i relativ traditionel etableret
viden om projektledelse, som sammenholdes med hvad projektledere i e-handel
projekter siger at de gør, og ud fra disse to kilder udarbejdes en syntese ved
hjælp af triangulering af viden om projektledelse.


Miniprojektet skrives ideelt på engelsk, men kan afleveres på dansk. Den faglige
vinkel i miniprojekterne er projektledelse, der her defineres med vægt på e-handelsfeltet.
E-projektledelse defineres som et sæt af handlinger blandt et givet antal aktører,
der for en given tidsramme søger at integrere en organisations, eller dele af
forskellige organisationers, vigtigste målsætninger, policies og handlinger.


Projektledelse behersker og implementerer værktøjer der muliggør at de givne
ressourcer og rammebetingelser for de givne aktiviteter udnyttes optimalt. Casen
for bidraget kan være den virksomhed der eventuelt samarbejdes med i forbindelse
med projektskrivning eller skal indgå i specialet. E-handelsprojektledelsefokus
kan omfatte e-indkøbsprojekter fx. i den offentlige sektor, vertikalt eller
horisontalt værdikædesamarbejde v.h.a. e-handel, udviklingsprojekter hvor komponenter
købes via nettet, medarbejderrekruttering via nettet, information/ service via
nettet (evt. via direkte betaling), producenter af hardware/software til e-handel,
etc.


Der kan være tale om pure players eller brick-and-mortar virksomheder. Aktiviteterne
i kurset omfatter: • Forberedelse og gennemførelse af præsentation(er) på holdet ud fra pensum/
  eller og eget indsamlet materiale

 • Deltagelse i de ugentlige øvelser

 • Deltagelse i konstruktiv, mundtlig kritik (review) af mindst en anden opgave
  og give skriftlig feedback på samme

 • Oploade materiale til platformen for kurset.


På kurset anvendes en projektsite hos http://www.groupcare.com hvor samtlige
tilmeldte kursusdeltagere oprettes som brugere. se flere detaljer (fra 1.1.02)
via url http://www.cbs.dk/~andersen/teaching/spring2002/ebuss/projektledelse/


</body> 
Læringsaktiviteter:

12x3 lektioner 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Mundtlig eksamen med miniprojekt eller synops.


Miniprojekterne har et omfang af 15-20 sider og kan være skrevet i grupper
af indtil 4 personer. Sidekravet er det samme om der er 1 eller flere i gruppen.Det
faglige niveau for projekterne udgøres af pensum for dette fag.


Som alternativ til miniprojektet kan der vælges mundtlig eksamen med udgangspunkt
i synops.


</body>  
Litteratur udover forskningsartikler:Project Management for Information Systems
Don Yeates, James Cadle
Paperback - 395 pages 3rd Ed (27 June, 2001)
FT Prentice Hall; ISBN: 0273651455
BINDER AVAILABLE