IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):IT-ledelsesfagets metoder og kommunikation 
Kursusnavn (engelsk):Methodology and Communication in IT Management 
Semester:Efterår 2016 
Udbydes under:Master i It-ledelse (ilm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:50 
Formelle forudsætninger:Dette kursus er kun åbent for masterstuderende indskrevet på It-ledelse
 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

• Diskutere og begrunde valg af videnskabelig metode og dataindsamlingsmetodikker i forbindelse med it-ledelse – herunder kunne redegøre for relevante logiske aspekter ved identifikation af problemstillinger, indsamling, bearbejdning og analyse af data.
• Fremstille en plan for en empirisk undersøgelse af it-ledelse. Herunder, formulere forskningsspørgsmål i forhold til et selvvalgt emne, vælge relevante metoder til operationalisering af forskningsspørgsmålet i en empirisk undersøgelse, diskutere styrker og svagheder ved de valgte metoder, redegøre for analytiske strategier, redegøre for de forventede resultater, og beskrive til hvem og hvordan de forventede resultater kan kommunikeres og er relvante. 
Fagligt indhold:Please note, that due to technical challenges, changes may occur before the start of the semester (week 35) – this applies to all sections of the course description.

Kurset beskæftiger sig med videnskabelige metoder og akademisk arbejdspraksis i forhold til it-ledelse. Det første seminar introducerer kvalitative metoder og akademisk arbejdspraksis, imens andet seminar også omhandler kvantitative metoder samt kommunikative perspektiver. Du kommer undervejs til at arbejde med kursets metoder i forhold til at generere viden om en organisation i forhold til it-ledelse, og du kommer i tillæg til at arbejde med at præsentere resultaterne.

Imellem første og andet seminar gennemføres en metodeøvelse i form af en mindre empirisk undersøgelse i en organisation efter eget valg. Der kan f.eks. være tale om en mindre interview/observations undersøgelse. 
Læringsaktiviteter:

Faget gennemføres som en kombination af selvstudium, gruppedialoger, vejledermøder, weekendseminarer og aflevering af opgaver.

Der er to weekend seminarer som varer fra fredag morgen til lørdag eftermiddag, hvor der veksles mellem underviseres indlæg og gruppeøvelser. I øvelserne vil deltagerne bl.a. arbejde med relevante aspekter knyttet til identifikation af problemstillinger samt valg af videnskabelig metode og analytiske strategier.
Desuden vil de drøfte forventede resultater, og reflektere over hvem de forventede resultater med fordel kan kommunikeres til.

Der må påberegnes gruppearbejde på selvvalgt projekt imellem seminarerne. 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:D2G Aflevering med mundtlig eksamen der supplerer projekt. Delt ansvar for projekt., (7-scale, external exam)

- Aflevering af projekt med individuel mundtlig eksamen.
- Det skriftlige projekt udarbejdes som hovedregel i grupper, som arbejder sammen i løbet af semesteret.
- Længden af det skriftlige arbejde er 12 sider, plus 2 sider ekstra for hvert medlem af gruppen.
- Den mundtlige eksamen er individuel og varer 30 minutter pr. eksaminand.  

Litteratur udover forskningsartikler:Vil fremgå af LearnIT.