IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Formidling, projektarbejde og webdesign 
Kursusnavn (engelsk):Dissemination, Project Work and Web Design 
Semester:Efterår 2010 
Udbydes under:Bachelor i digitale medier og design (bdmd) 
Omfang i ECTS:15,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://blog.itu.dk/BFPW-E2010/ 
Min. antal deltagere:40 
Forventet antal deltagere:60 
Maks. antal deltagere:80 
Formelle forudsætninger:
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

• Debattere generelle gruppeprocesser og problemstillinger i egne grupper

• Anvende arbejdsdokumenter og digital kommunikation til organisering af projektarbejde

• Anvende iterative metoder til afprøvning af informationsarkitektur og grænsefladedesign.

• Anvende retoriske virkemidler og argumentationteori i dels indhold dels præsentation af portfolioen.

•Anvende webelementer i statiske og dynamiske websites til konstruktion og vedligeholdelse af en portfolio på en given platform (Wordpress)
 
Fagligt indhold:Den studerende vil lære at anvende digitale redskaber til at organisere og præsentere resultater. Gruppe- og projektformer vil blive behandlet teoretisk og give begreber og metoder til at identificere normer, roller og gruppetyper.

Den studerende vil blive trænet i at give konstruktiv kritik i forbindelse med at løse eventuelle konflikter i en gruppe, at være mentalt fokuseret og undgå stress under lang tids intensivt arbejdet.

Herudover adresserer kurset en bred vifte af emner inden for retorikken. Den studerende vil lære at forholde sig til forskellige afsender/modtager-forhold, den retoriske situation, appelformer samt hvorledes man udfolder en overbevisende argumentation.

Der vil ligeledes være fokus på den studerende selv som medie, hvorfor der også vil blive undervist i kropsprog og stemmebrug. I denne forbindelse vil der blive anvendt lyd og billede så dette bliver en integreret del af den portfolio som den studerende skal fremstille.

I forbindelse med kursets tekniske del vil den studerende få praktisk erfaring med at udvikle og opsætte en digital portfolio. Der vil blive introduceret en række værktøjer og teknologier, der vil gøre den studerende i stand til at tilpasse en eksisterende platform til egne behov. Den studerende vil få en grundlæggende forståelse for de muligheder og begrænsninger der ligger i at arbejde med webbaserede platforme.
 
Læringsaktiviteter:

De studerende vil gennemføre følgende læringsaktiviteter:

• Skriftlig præsentation af egen profil herunder faglige og personlige styrker og svagheder.

• At opbygge struktur på portfolio hvori der kan arkiveres arbejdsdokumenter og produktioner.

• Metodiske undersøgelser af informationsarkitekturer og grænsefladedesign.

• Løbende brug af interaktive arbejdsdokumenter som et samarbejdsredskab.

• Løsning af konkrete formidlingsopgaver i skiftende kommunikationssituationer med differentieret brug af medier.

• Installation og brug af udviklingsværktøjer.

• Videopræsentation af portfolioens opbygning og indhold.

• At læse og anvende litteratur.

• Tekniske øvelser ved computeren.

--------
Dele af undervisningen vil foregå på engelsk.

Information om studiestruktur
Dette kursus indgår på første semester på bacheloruddannelsen i digitale medier.Se studieforløbet beskrevet her:
Bachelor digitale medier

 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Bedømmelsen sker på grundlag af den studerendes e-portfolie. En fuld afleveringsvejledning findes her.

Bemærk at den studerende ikke under nogle omstændigheder har lov til at ændre i det online portfolio i tidsperioden mellem aflevering og eksamen.

Det online -e-portfolio betragtes som en obligatoriske skriftlig aflevering og er påkrævet for at få lov til at blive bedømt ved kursuseksamen. Hvis det opdages at der er forskelle mellem indholdet på den afleverede CD/DVD og den online version af e-portfoliet, vil eksamen blive aflyst og forskellene vil blive rapporteret til studieadministrationen som eksamenssnyd. Læs om konsekvenserne ved snyd i Eksamensreglerne, part 6.2  

Litteratur udover forskningsartikler:Helle Algreen-Ussing, Niels O. Fruensgaard (2006): Metode i projektarbejdet. Aalborg Universitetsforlag, 130 sider.

Lloyd F. Bitzer: Den retoriske situation, i RHETORICASCANDINAVICANR. 3-1997
Lund & Pedersen: Det sku' vær' så godt, samfundslitteratur 1999 (kapitlet om det retoriske kompas)
Hoff-Clausen, Elisabeth: ”Linking Ethos and Agency: the Capacity to Act Online, upubliceret, 2005
Brügger, Niels: “Theoretical Reflections on Media and Media History”, uddrag fra MediaHistory, Aarhus University Press, 2002 (pp. 33-66)
Warnick, Barbara: ”Online Rhetorics: A Medium Theory Approach” In Rhetoric Online – Persuasion and Politics of the Web, Peter Lang, 2007 (pp. 24-135)
Bolter, Jay David: ”Hypertext and the Rhetorical Canons” In Rhetorical Memory and Delivery, ed. John Frederick Reynolds, Lawrence eribaum Associat
Jørgensen & Onsberg, Praktisk argumentaion, Nyt Teknisk Forlag, 2008

Tessa Blakeley Silver: WordPress - Theme Design
 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Tirsdag 09.00-12.00 Forelæsning ITU Aud 2
Tirsdag 13.00-16.00 Øvelser ITU 3A50, 3A52
Fredag 09.00-12.00 Forelæsning ITU Aud 2
Fredag 13.00-16.00 Øvelser ITU Aud 2

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2010-12-15 Før kl. 15.00 Eksamensopgave 1 ITU Eksamenskontoret (2E)