IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Digital æstetik i teori og praksis 
Kursusnavn (engelsk):Digital Aesthetics in Theory and Practice 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand.it., design, kommunikation og medier (dkm) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:Ingen 
Læringsmål:Dette kursus undersøger forskellige kulturelle digitale fænomener, diskuterer hvordan vi kan forstå og fortolke dem og arbejde med dem i praksis, fx. computerbaseret kunst, installationer, webkunst, computer-generede tekster, chatsystemer, kunstige personligheder/-agenter, computerspil, og multiplayerspil. Kurset går ud på at lære at stille og besvare spørgsmålet \"Er det godt?\", dvs. at foretage vurderinger af digitale, kulturelle fænomener, og derigennem at få en fornemmelse for forskellige virkemidler - og derved at blive i stand til at udtænke og vurdere projekter og ideer. 
Fagligt indhold: 
Læringsaktiviteter:

Det praktiske arbejde er i høj grad baseret på øvelser med eksisterende programmer der kan tilpasses, men der vil også være mulighed for at snuse til noget prog 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Skriftligt dokumenterede projekter i semesterets løb.  

Litteratur udover forskningsartikler:Der udleveres noter og artikler