IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):032002/112 Robot eksperimentarium 
Kursusnavn (engelsk):Robot eksperimentarium 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., multimedieteknologi (mmt) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:42 
Formelle forudsætninger:Forudsætninger svarende til Dat1F (maskinnær programmering.
God til engelsk da undervisningen kan foregå på engelsk. 
Læringsmål:<H5>Kurset afholdes af DIKU og opdatereret kursusbeskrivelse kan ses på DIKUs
<A href=\"http://www.sis.ku.dk/lp/viskursus.asp?Knr=40427&InFrame=0&Sprog=DK)\">hjemmeside.IT-Cs studienævn forbeholder sig ret til ikke at give merit, hvis kursusbeskrivelsen ændres.
</H5> 
Fagligt indhold:Vi har bygget et system som tillader programmering af en eller flere små bevægelige robotter. Robotterne bevæger sig på gulvet, og er udstyret med kamera og afstandssensorer. Robotterne kan kommunikere indbyrdes og med en central PC via radio. I loftet er fastgjort et kamera som løbende tager billeder. Systemet tillader afvikling af indbyrdes kommunikerende parallelle processer på såvel den centrale PC som på den enkelte robot. Robotterne kan derfor fungere autonomt, men kan også via radio bede den central PC om position og geometri af forhindringer på scenen og om deres egen position. 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger med praktiske laboratorieøvelser.
Deltagerne skal løse ca. 6 mindre opgaver i laboratoriet. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:Martin Lorensen , Søren Skov og Stephan Falke: RoboCom systemet, on-line dokumentation, øvelsesvejledning, forelæsningsnoter