IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):UX og Agil udvikling 
Kursusnavn (engelsk):UX and Agile Development 
Semester:Efterår 2017 
Udbydes under:Master i it, Interaktionsdesign (ind) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:15 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:Please note! Changes to all parts of this course description may happen until start of the semester (week 35) . 
Læringsmål:Efter kurset forventes det, at deltagerne er i stand til at:

- Redegøre for væsentlige scrum principper herunder roller, ceremonier og artefakters
- Løse en udfordring vha agil udvikling
- Vælge hvilke UX metoder der passer til jeres agile projekt
- Skabe en integreret proces vedrørende UX og agil
- Reflektere over hvor der kan opstår problemer med introduktion af UX metoder
- Komme med løsningsforslag til hvordan problemerne kan håndteres. 
Fagligt indhold:Agil software udvikling bliver mere og mere udbredte
Agile metoder som Scrum og eXtreme Programming, strukturerer software udviklingsprocessen i korte iterations-intervaller af 2-4 ugers varighed. Hver iteration indeholder analyse, design, koding, og tests. Disse aktiviter bliver udført meget hurtigere end I traditional software udvikling og de fokuserer kun på en lille del af systemets samlede funktionalitet.
Dette skaber nye krav til traditionelle User Experience design og test metoder. På dette kurser udforsker vi, hvad agil software udvikling er, de tilgange der er til at kombinere UX med agil udvikling, hvad det gør ved design og test metoder at arbejde agilt, og hvilke krav og nye roller der er opstået i kombinationen af UX og agil udvikling

2 weekendseminarer bestående af forelæsninger og øvelser samt online undervisning, vejledning og øvelser.

På kurset vil du blive præsenteret for:
• Systemudvikling I et historisk perspektiv
• Agile principper
• Agil vs vandfaldsmodel
• Introduktion til scrum herunder roller, ceremonier, artefakter
• Scrum processen
• Forskellige former for scrum
• Udfordringer ved at arbejde agilt for virksomheden og for UX’erne
• Fordele ved at arbejde agilt
• User stories
• Scrum vs UX
• Agil UCD
• UCD strategier i agil udvikling
• UX Roller
• UX overblikket
• UCD metoder i agil udvikling herunder:
o personas
o prototyping
o usability testing
o Participatory Design 
Læringsaktiviteter:

Med udgangspunkt i en virksomhedscase skal de studerende undersøge hvordan UX kan blive en del af en I forvejen agil praksis.

Kurset veksler mellem teoretiske oplæg og casearbejde i grupper
De teoretiske oplæg præsenterer
• Systemudvikling I et historisk perspektiv
• Agile principper
• Agil vs vandfaldsmodel
• Introduktion til scrum herunder roller, ceremonier, artefakter
• Scrum processen
• Forskellige former for scrum
- UX metoder og deres tilpasning til Scrum

Igennem casen vil du arbejde med:
• Udfordringer ved at arbejde agilt for virksomheden og for UX’erne
• Fordele ved at arbejde agilt
• User stories 

Obligatoriske aktivititer:2 obligatoriske afleveringer:
1) En grupperapport der beskriver casen i forhold til agil udvikling og dataindsamlingsmetoder (max 20 sider
2) Et kort individuelt essay der beskriver fundne problematikker samt løsningsforslag til integration af UX og agil udvikling
(Max 1500 ord).

Be aware: The student will receive the grade NA (not approved) at the ordinary exam, if the mandatory activities are not approved and the student will use an exam attempt. 
Eksamensform og -beskrivelse:C: Skriftlige arbejder uden mundtlig eksamen., (7-scale, internal exam)

Eksamen tager udgangspunkt i de obligatoriske skriftlige opgaver, se ovenfor.  

Litteratur udover forskningsartikler:.DeMarco Brown, Diana, 2013, Agile User Experience Design - A Practitioner's Guide to Making it Work