IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):3D-begynder 
Kursusnavn (engelsk):3D-Beginner 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand.it., design, kommunikation og medier (dkm) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:Deltagerne skal være fortrolige med Photoshop 
Læringsmål:I kurset lægges vægt på 3-D modellering indenfor VR (Virtual Reality), animation og still-billeder. I kurset lægges vægt på arkitektoniske metafor i virtuelle og 3-D rum (i modsætning til anvendelser indefor film o.l.), fx. hvordan man bevæger sig i rum. 
Fagligt indhold: 
Læringsaktiviteter:

Undervisningsformen er projektorienteret 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Skriftligt dokumenterede projekter i semesterets løb.  

Litteratur udover forskningsartikler:Som lærebog anvendes: Michael Todd Peterson: 3-D-Studiomax III Fundamentals. New Riders, 1999.