IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Personlig ledelse og forandringsledelse 
Kursusnavn (engelsk):Personal Management and Change Management 
Semester:Forår 2008 
Udbydes under:Master i it, softwareudvikling (profil it-ledelse) (swu_itl) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:15 
Maks. antal deltagere:25 
Formelle forudsætninger:Der forudsættes viden om Forretning og ledelse samt Business IT-Alignment, fx opnået gennem disse kurser på master inden for It-ledelse. Der forventes desuden mindst to års relevant erhvervserfaring, hvor man enten har oplevet ledelse af komplekse virksomheder eller selv været leder.
 
Læringsmål:Ledelse er kunsten at opnå resultater gennem andre. En ekstrem ledelsesform er at definere de enkelte arbejdsopgaver præcis og så uddelegere dem. En anden ekstrem form er at lade alle medarbejdere gøre det, de synes er det rigtige i håbet om, at så bliver det samlede resultat også godt. Ingen af delene virker i en kompleks verden. På kurset lærer du, hvordan man kan lede med succes.

Efter dette kursus skal du:
(1) Kunne forklare en række ledelsesbegreber og anvende dem i tænkte situationer
(2) Kunne udføre ledelsesrollen i simple tilfælde
(3) Kunne reflektere over forholdet mellem teori og praksis på ledelsesområdet
(4) Kunne identificere mangler i ledelsesformen generelt og i konkrete situationer, og foreslå forbedringer
(5) Kende egne styrker og svagheder som leder
 
Fagligt indhold:(Foreløbigt indhold)
(1) Lederroller
(2) Lederroller ved digitalisering/IT (fra faglig ekspert til leder)
(3) Personaleledelse
(4) Forandringsledelse

Teknikker
Motivation
Formidling / kommunikation
Lytte, empati
Forhandling og konfliktløsning
Uddelegering
Situationsbestemt ledelse
Ledelsespsykologi
Ledelsesprofil (fx Myers-Briggs typeindex, PAIE)
 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

Undervisningen vil formentlig være baseret på cases der beskriver en konkret ledelsessituation. Spørgsmålet er så: Hvis du var leder, hvad ville du så gøre i denne situation. Spørgsmålet diskuteres ud fra såvel litteraturen som praktiske erfaringer.

Varianter:
Man diskuterer en dagsaktuel ledelsessituation.
Man skal forelægge sin plan som om det var til en gruppe medarbejdere, eller til topledelsen.
Man skal i et rollespil prøve lederrollen.
Video af ens egen optræden med feedback.
Man skal analysere ledelsesmønstret på en arbejdsplads (fx ens egen eller en anden) og foreslå ændringer.

I introugen (uge 5) forløber undervisningen normalt, og første undervisningsgang er derfor tirsdag d. 29. januar 2008 kl. 17-21. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Eksamensopgaven udleveres elektronisk lørdag d. 31. maj kl. 12.00 og afleveres mandag d. 2. juni senest kl. 12.00 på Eksamenskontoret på ITU.
Den mundtlige del af eksamen forløber torsdag d. 26 og fredag d. 27. juni.  

Litteratur udover forskningsartikler: (Endnu ikke fastlagt) 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Tirsdag 17.00-19.00 Forelæsning ITU 2A18
Tirsdag 19.00-21.00 Øvelser ITU 2A18

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2008-06-02 Skriftlige arbejder afleveres senest kl. 12.00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret på ITU
2008-06-26 Kontakt kursusansvarlig Mundtlig eksamen ITU 4A20
2008-06-27 Kontakt kursusansvarlig Mundtlig eksamen ITU 4A20