IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Interaktive Systemer og Projektledelse 
Kursusnavn (engelsk):Interactive Systems and Project Management 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., tværfaglig it-udvikling (tit) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:16 
Maks. antal deltagere:200 
Formelle forudsætninger:Ingen formelle forudsætninger, men der forventes en vis
erfaring med programmering, f.eks. fra forinden eller
samtidig at have fulgt kurset "Indledende
Programmering" eller tilsvarende 
Læringsmål:<sum> Introducerer til systemudviklingsbegrebet

<sum> Give generelle forudsætninger for planlægning
og
styring af større projekter

<sum> Give forudsætninger for udførelse af
designaktiviteter i
forbindelse med realisering af IT-systemer

<sum> Give kendskab til generelle principper for godt
brugergrænsefladedesign

<sum> Give kendskab til generelle principper for teknisk
godt
programdesign

<sum> Give konkrete erfaringer med centrale værktøjer,
teknikker og metoder

<sum> Kurset skal understøtte programmeringskurser
generelt (f.eks. BRP og IP), samt videregående kurser
indenfor systemudvikling (f.eks. SUO) 
Fagligt indhold:

Kurset best&aring;r af f&oslash;lgende
elementer:  Projektarbejde


  • Kravspecificering (kendskab)

  • Referencelinieplanl&aelig;gning
   (anvendelse)  Systemudviklingsmetode


  • UP og UML (anvendelse)

  • XP (kendskab)  Bugergr&aelig;nseflade design


  • Principper for godt
   brugergr&aelig;nsefladedesign

  • Realisering af brugergr&aelig;nseflade I
   Java
   ved anvendelse af Swing  Programdesign


  • Principper for godt programdesign

  • Designmodeller i UML

  • Designmønsterbegrebet og centrale
   designmønstre

 
Læringsaktiviteter:

Centralt i kurset tilrettelæggelse er det, at generelle
problemstillinger gøre nærværende gennem praktisk
anvendelse. I kurset lægges hovedvægten således på
det praktisk anvendelige, mens mere abstrakte og
teoretiske problemstillinger nedprioriteres.

Kurset form blive tilpasset deltagerantallet. Kurset vil
generelt foregår som en vekselvirkning mellem
forelæsninger og øvelser, men i det omfang det er
muligt vil workshops blive anvendt. Endvidere vil kurset
tilstræbe et forløb, hvor problemerne (opgaven) er i
fokus og løsninger (værktøjer, teknikker og metoder)
inddrages efter behov. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i
Afleveringsopgave  

Litteratur udover forskningsartikler:

Larman, Craig (grundbog)
Applying UML and Patterns, 2. Edition
Prentice Hall 2002
ISBN 0-13-092569-1