IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Personlig ledelse og forandringsledelse 
Kursusnavn (engelsk):Personal Management and Change Management 
Semester:Efterår 2010 
Udbydes under:Master i it, it-ledelse og strategi (ils) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://blog.itu.dk/SPFL-E2010/ 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:50 
Maks. antal deltagere:50 
Formelle forudsætninger:Der forudsættes viden om Forretning og ledelse samt Business IT-Alignment, fx opnået gennem disse kurser på master inden for It-ledelse. Der forventes desuden mindst to års relevant erhvervserfaring, hvor man enten har oplevet ledelse af komplekse virksomheder eller selv været leder.
 
Læringsmål:Efter kursus skal den studerende kunne:
(1) forklare en række ledelsesbegreber og anvende dem i tænkte situationer
(2) udføre ledelsesrollen i simple tilfælde
(3) reflektere over forholdet mellem teori og praksis på ledelsesområdet
(4) identificere mangler i ledelsesformen generelt og i konkrete situationer, og foreslå forbedringer
(5) identificere egne styrker og svagheder som leder  
Fagligt indhold:Ledelse er kunsten at opnå resultater gennem andre. En ekstrem ledelsesform er at definere de enkelte arbejdsopgaver præcis og så uddelegere dem. En anden ekstrem form er at lade alle medarbejdere gøre det, de synes er det rigtige i håbet om, at så bliver det samlede resultat også godt. Ingen af delene virker i en kompleks verden. På kurset lærer du, hvordan man kan lede med succes.

(Foreløbigt indhold)
(1) Lederroller
(2) Lederroller ved digitalisering/IT (fra faglig ekspert til leder)
(3) Personaleledelse
(4) Forandringsledelse

Teknikker
Motivation
Formidling / kommunikation
Lytte, empati
Forhandling og konfliktløsning
Uddelegering
Situationsbestemt ledelse
Ledelsespsykologi
Ledelsesprofil (fx Myers-Briggs typeindex, PAIE)

-----

Information om studiestruktur
Dette kursus er obligatorisk på masteruddannelsen i It-ledelse og strategi.

Se studieforløb beskrevet her:
Master i It-ledelse og strategi  
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

Undervisningen vil formentlig være baseret på cases der beskriver en konkret ledelsessituation. Spørgsmålet er så: Hvis du var leder, hvad ville du så gøre i denne situation? Spørgsmålet diskuteres ud fra såvel litteraturen som praktiske erfaringer.

Varianter:
Man diskuterer en dagsaktuel ledelsessituation.
Man skal forelægge sin plan som om det var til en gruppe medarbejdere, eller til topledelsen.
Man skal i et rollespil prøve lederrollen.
Video af ens egen optræden med feedback.
Man skal analysere ledelsesmønstret på en arbejdsplads (fx ens egen eller en anden) og foreslå ændringer.
 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler: (Endnu ikke fastlagt) 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Tirsdag 17.00-19.00 Forelæsning ITU 4A14
Tirsdag 19.00-21.00 Øvelser ITU 4A14

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2011-01-03 Eksamensopgave udleveres elektronisk Skriftlige arbejder ITU Lokale oplyses senere
2011-01-25 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 3A12
2011-01-26 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 3A12
2011-01-27 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 3A12