IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):P5 Juridiske forhold ved opstart af it-virksomhed 
Kursusnavn (engelsk):P5 Legal Aspects of Starting Up an IT Business 
Semester:Forår 2012 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:15 
Forventet antal deltagere:20 
Maks. antal deltagere:30 
Formelle forudsætninger:Ingen 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne

1. beskrive de centrale juridiske problemstillinger af relevans for opstart af en IT-virksomhed,
2. selvstændigt identificere relevante juridiske problemstilligner knyttet til virksomhedsopstart,
3. redegøre for de i fagets pensum beskrevne regelsæt og deres funktion i samfundet,
4. analysere udvalgte juridiske problemstillinger og løsninger i forhold til en konkret virksomhed, som de studerende (fiktivt) stifter,
5. Kombinere forskellige faglige indfaldsvinkler, herunder driftsøkonomiske og strategiske indfaldsvinkler, i forbindelse med analysen og foretage fagligt begrundede valg for løsningen i forhold til den konkrete virksomhed,
6. Præsentere løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der afspejler fagets problemstillinger. 
Fagligt indhold:Faget omfatter følgende hovedemner:
- virksomhedsetablering
- regnskab, moms og revision
- markedsføring og aftaleindgåelse
- ansættelsesjura
- regler om beskyttelse af patenter, varemærker, ophavsret mv.
- tilvejebringelse af venturekapital
- rekonstruktion og virksomhedsophør 
Læringsaktiviteter:12 forelæsningsgange

12 undervisningsgange á 3 lektioner. Undervisningen er overvejende casebaseret, således at de studerende starter med fiktivt at stifte en virksomhed og herefter fra gang til gang med udgangspunkt i den stiftede virksomhed behandler en række relevante juridiske problemstillinger, som opstartsvirksomheder møder. Herudover gennemgås og drøftes hovedlinierne i pensum. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:"Erhvervsjura" (Børge Dahl, 11. udg., Handelshøjskolens Forlag 2010) samt en materialesamling og cases. 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Onsdag 08.00-09.50 Forelæsning ITU 2A14
Onsdag 10.00-11.50 Øvelser ITU 2A14

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2012-05-23 Senest kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU 2E-gangen
2012-06-07 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen CBS Lokale oplyses senere
2012-06-08 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen CBS Lokale oplyses senere