IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Grundlæggende programmering 
Kursusnavn (engelsk):Introductory Programming 
Semester:Efterår 2010 
Udbydes under:Bachelor i softwareudvikling (bswu) 
Omfang i ECTS:15,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://blog.itu.dk/BGPP-E2010/ 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:40 
Maks. antal deltagere:75 
Formelle forudsætninger:For at følge dette kursus er det en forudsætning, at du kan bruge din computer til tekstbehandling, til email og til at læse fra web. Du skal også kunne installere ny software.
Der kræves ingen programmeringserfaring for at kunne følge dette kursus. 
Læringsmål:Efter kurset og projektarbejdet skal du:
 • kunne konstruere brugbare, mindre systemer på op til ca. 1000 linjer kode i et objektorienteret programmeringssprog (Java). Det vil sige, at du skal kunne analysere en given problemformulering, foreslå et programdesign og programmere designet
 • kunne præsentere systemets formål, opbygning og virkemåde både skriftligt og mundtligt for en relevant målgruppe
 • kunne afprøve (teste) systemet, redegøre for om det virker som ønsket, og vurdere i hvilken grad afprøvningen understøtter en sådan konklusion
 • ved konstruktion af et program kunne anvende simple variable; anvende en- og to-dimensionale arrays; anvende givne klasser fra Javas klassebibliotek, herunder collections; organisere passende klasser, metoder og interfaces; organisere simple klassehierarkier; anvende virtuelle metoder; konstruere programløkker i flere niveauer, fx til sortering og søgning; anvende givne generiske typer; konstruere en simpel brugergrænseflade ud fra et givet design; anvende en given relationsdatabase fra et Java-program
 • kunne beskrive virkningen af givne rekursive metodedefinitioner; forklare virkningen af givne definitioner af generiske typer; forklare betydningen og brugen af abstrakte klasser og metoder, og interfaces.
   
 • Fagligt indhold:
 • Programmering i Java: klasser, objekter, metoder, felter, variable; simple typer; udtryk, ordrer og erklæringer; valg (if, switch), gentagelse (for, while); rekursive metoder; Javas klassebiblioteker; collections; arrays; konstruktion af simple brugergrænseflader med Java Swing; brug af generiske typer
 • Klassedesign, virtuelle metoder, abstrakte klasser, interfaces, indkapsling; konstruktion af løkker; dokumentation; test
 • Design af programløkker, fx illustreret med søgning og sortering.


  ------------

  Information om studiestruktur
  Dette kursus indgår på første semester på bacheloruddannelsen i softwareudvikling.
  Se studieforløbet beskrevet her:
  Bachelor softwareudvikling
   
 • Læringsaktiviteter:

  15 ugers undervisning bestående af forelæsninger, øvelser, projektarbejde og vejledning.

  De første to tredjedele af semesteret vil undervisningen primært bestå af forelæsninger og øvelser. I den sidste tredjedel af semesteret skal alle studerende lave et programmeringsprojekt. Derfor vil undervisningen gradvis få mere karakter af projektarbejde og vejledning. 

  Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

   

  Litteratur udover forskningsartikler:
 • DJ Barnes og M Kölling: Objects first with Java. A practical introduction using BlueJ. Third edition. Pearson Education 2006
 • Forskellige ekstra noter, herunder P Sestoft: Udformning af rapporter. 3 sider.
 • Udviklingsmiljø: BlueJ programeditor og Suns Java-implementation (som kan bruges under Windows, MacOS og Linux).
 • Peter Sestoft: Searching and Sorting with Java, 44 sider
   
 •  
  Afholdelse (tid og sted)
  Kurset afholdes på følgende tid og sted:
  UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
  Tirsdag 09.00-12.00 Forelæsning ITU ScrollBar
  Tirsdag 13.00-15.00 Øvelser ITU Scrollbar, 4A56, 4A58
  Fredag 09.00-12.00 Forelæsning ITU Aud 1

  Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
  EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
  2010-12-15 Før kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret (2E)
  2011-01-10 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU Aud. 3
  2011-01-11 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU Aud. 3
  2011-01-12 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU Aud. 3
  2011-01-13 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU Aud. 3
  2011-01-14 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU Aud. 3