IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Avanceret it-projektledelse 
Kursusnavn (engelsk):Advanced IT Project Management 
Semester:Efterår 2010 
Udbydes under:Master i it, organisation og implementering (ori) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:http://itu2.luvit.se 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:30 
Maks. antal deltagere:34 
Formelle forudsætninger:Der forudsættes viden om it-projektledelse, især de værktøjer og teknikker man benytter til projektinitiering, beskrivelse af scope, estimering, planlægning, opfølgning, risikostyring samt evaluering af afsluttede projekter. Denne viden kan du have fra praksis eller fra at have gennemført et af kurserne Projektledelse og softwareprodukter eller It-projektledelse på IT-Universitetet.
 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

 • Anvende de i kurset gennemgåede teorier, metoder og teknikker:


  1. Personlighedstyper og roller i projektteams

  2. Plandreven og agil systemudvikling

  3. Situationsbestemt projektledelse (’projektfysiologi’)

  4. Virtuelle og distribuerede projektteams

  5. Kunde- og leverandørsamarbejde i projekter

  6. Porteføljestyring af projekter; as-is og i fremtiden

  7. Interessenthåndtering, magt og indflydelse

  8. Forandringsledelse i relation til projekter

  9. Beslutninger og læring af arbejdet i projektteams

til konkrete projekter og virksomheder på en hensigtsmæssig måde

 • Reflektere over anvendelsen af kursets teorier, metoder og teknikker med baggrund i en eller flere konkrete projekter / virksomheder

 • Sammenligne forskellige teorier, metoder og teknikker - og for et konkret projekt / en konkret organisation kunne argumentere for hvilke der bør anvendes hvornår

 • Generalisere den situationsbestemte anvendelse af de i kurset gennemgåede teorier, metoder og teknikker ud fra en eller flere konkrete virksomheds-cases
 
Fagligt indhold:Kurset har til formål at udbygge de studerendes viden om centrale teorier, modeller og teknikker i relation til it-projektledelse. Kursets gennemgang af teori, de studerendes it-projektarbejde i egen virksomhed, samt inddragelse af gæster, skal give de studerende en omfattende og dybtgående forståelse for it-projektledelsesteori og praktisk it-projektledelse.

Et kursus om avanceret it-projektledelse bliver let meget teoretisk. Derfor vil en væsentlig del af kurset tage udgangspunkt i arbejde med modeller og teorier i de virksomheder hvor deltagerne arbejder. Man kan dog godt deltage i kurset uden at arbejde i it-projekter til dagligt. Men så kræver kursets form, at man selv finder en konkret virksomhed hvor man kan følge et eller flere it-projekter.-----
Information om studiestruktur
Dette kursus er obligatorisk på masteruddannelsen i Organisation og implementering.

Se studieforløbet beskrevet her:
Master i Organisation og implementering
 
Læringsaktiviteter:Netbaseret undervisning med et antal seminarer

5 undervisningsgange (kl. 9-16:30 med en halv times frokostpause) med instruktør med netbaseret (web) undervisning imellem de fem undervisningsgange

Lørdage med undervisning:

11. september
9. oktober
30. oktober
6. november
4. december

Bemærk! Det er af afgørende betydning, at deltagerne kan være med den første undervisningsgang, da vi etablerer de arbejdsgrupper, som arbejder sammen om at løse case-arbejde i hele forløbet. Hvis du ikke møder op første gang, kan du ikke forvente hjælp til at etablere en gruppe.

Der dannes en række grupper den første undervisningsgang. Hver gruppe anvender og afprøver fagets teori, metoder og modeller på egne igangværende eller netop afsluttede projekter. Anvendelse og afprøvning dokumenteres i en rapport der danner udgangspunkt for eksamen.

I kurset anvendes Luvit Learning Portal.
Se instruktionsvideoer til Luvit her

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Individuel mundtlig eksamen uden forberedelse - men med udgangspunkt i eksamensrapporten. Ved den mundtlige eksamen trækker du et spørgsmål i eksamensrapporten. Spørgsmålet giver mulighed for en pensumnær diskussion, hvor der startes meget konkret ud fra en specifik ting i rapporten, men derefter kan diskussionen brede sig inden for hele pensum.  

Litteratur udover forskningsartikler:J. & L. Pries-Heje (2010). Kompendium i avanceret it-projektledelse. Ca. 25 udvalgte kapitler og forskningsartikler, 400 sider. IT-Universitetet i København.
 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Lørdag 09.00-12.00 Forelæsning ITU 4A22
Lørdag 11.00-14.00 Forelæsning ITU 4A22
Lørdag 14.15-17.15 Forelæsning ITU 4A22

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2010-12-08 Senest kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret
2010-12-20 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 4A14
2010-12-21 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 4A14