IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Computerspil 
Kursusnavn (engelsk):Computer Games 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand.it., design, kommunikation og medier (dkm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:30 
Formelle forudsætninger:Kurset angriber spil fra flere forskellige teoretiske og praktiske vinkler, men der kræves ikke én bestemt faglighed eller ét bestemt forudgående kursus for at deltage. Dog vil det være en fordel at have stiftet erfaring med computerspil i en eller anden form.
Nogle øvelser vil kunne løses på både et konceptuelt og praktisk plan, hvorfor konstruktionsfærdigheder kan komme i brug. 
Læringsmål:

Kurset skal gøre kursisterne i stand til at:

-Forstå og diskutere spil teoretisk - hvad er bestanddelene i et spil?

-Vurdere og diskutere spilkoncepter og anvendelsen af spil i forskellige sammenhænge.

-I det hele taget tænke videre om spil, lave spil, teoretisere om spil, eller bruge spil- eller spil-strukturer i andre sammenhænge. (Såsom websider eller undervisning.) 
Fagligt indhold:

Computerspil er uden sammenligning den mest populære form for digital underholdning. Computerspil driver udviklingen af hardware, og computerspil er tydeligvis stedet hvor det lykkes for interaktivitet, grafisk udtryk, interfacedesign og programmering at spille sammen.
Kurset har to overordnede vinkler:

- En overordnet teoretisk vinkel, der diskuterer hvad computerspil er, hvad de kan og ikke kan osv.

- En mere praktisk vinkel der handler om konceptudvikling og til dels konstruktion af spil.
Kurset er opbygget med det mål at det teoretiske og det praktiske aspekt skal komplementere hinanden; at det teoretiske arbejde kan hjælpe med idéudvikling, og at det praktiske element skal inspirere til videre teoretisk tænkning.
Kurset følger følgende overskrifter:

- Teori om spil og leg.

- Teori om spildesign.

- Teori om spil og læring

- Teori om genrer indenfor computerspil med eksempler på hybrider som f.eks. realtime-strategi, edutainment eller advertainemt.
Desuden vil vi berøre tid i spil, spil og fortællinger, computerspil ift. ikke-elektroniske spil.
Øvelserne er både konceptuelle og praktiske som beskriv et spilkoncept gennem eksempelvis flowchart, prototype, storyboard eller design en nye bane til Quake. 
Læringsaktiviteter:

Kursusformen består af forelæsning, oplæg & diskussioner, samt øvelser. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Aflevering af opgave. Opgaven kan indeholde konstruktionsdele. Afleveringsfrist senest d. 2. maj 2003 kl. 12:00 på Eksamenskontoret.

Interaktionsdesignfag
DKM-specialerforberedende  

Litteratur udover forskningsartikler:Kurset følger et kompendium, der bl.a. indeholder tekst fra:

H.M. Avedon & Brian Sutton-Smith (1971). The Study of games.
Murray, Janet (1997). Hamlet on the Holodeck.
Prensky, Marc (2001). Digital game-based learning.