IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Digital videoformidling 
Kursusnavn (engelsk):Digital Video Communication 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand.it., design, kommunikation og medier (dkm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:20 
Maks. antal deltagere:22 
Formelle forudsætninger:Grundlæggende kendskab til timelinebaserede programmer fra især Adobe familien. 
Læringsmål:Fagets formål er at gøre den studerende i stand til, på det kreative og praktiske plan at løse audiovisuelle kommunikationsopgaver, ved anvendelse af digital video-teknologi. Det vil typisk være tvær- og multimediale opgaver rettet mod cd-rom eller internetmediet. Kurset søger at integrere konceptudvikling og teori med praktiske færdigheder. 
Fagligt indhold:Faget involverer indføring i blandt andet følgende dicipliner:

  • Anvendt æstetik
  • Fortælleteori og dramaturgi
  • liniære og nonliniære fortælleformer
  • New media teori
  • kommunikationsformer på tv versus internet

Faget involverer følgende tekniske dicipliner og værktøjer:

  • Optagelse og redigering af digital video med brug af mini-dv, Firewire og Final Cut Pro
  • Streaming til internettet ved hjælp af blandt andet Mediacleaner
  • Simpel integration af webdesign og video
 
Læringsaktiviteter:

Kurset er hovedsaligt praktisk orienteret, men med ugentlige teoretiske oplæg. Der laves en række korte øvelser samtidig med en større \"case\" der afleveres som eksamensprojekt. Desuden arbejdes med korte elevoplæg omkring udvalgte streamingsites. Der må påregnes noget arbejde ud over undervisningstiden, samt tid til at lære Mac OSX at kende. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

konstruktion/projekt med mundtlig gruppe-eksamen. Bedømmelsen er individuel. Projektet afleveres senest 02.05.02 kl. 12.00 på EksamenskontoretMundtlig eksamen varer 10 min. pr. studerende + 20 min. pr. eksamen + 10-20 min. (afhængigt af gruppestørrelse) til votering og feedback.

Ingen forberedelsestid. Alle hjælpemidler tilladt.  

Litteratur udover forskningsartikler:Litteraturliste udleveres på kurset og vil ligge på kursets hjemmeside efter kursusstart