IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Systematisk design af brugergrænseflader 
Kursusnavn (engelsk):Systematic Design of User Interfaces 
Semester:Forår 2018 
Udbydes under:Bachelor i softwareudvikling (bswu) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:150 
Formelle forudsætninger:Information om studiestruktur
Dette kursus indgår på andet semester på bacheloruddannelsen i softwareudvikling. 
Læringsmål:Efter kurset skal du kunne:
- levere et overblik over, hvad user experience er, og hvordan det kan måles
- redegøre for designmetoder til udarbejdelse af brugergrænseflader
- designe en grænseflade systematisk ud fra en designmetode
- udarbejde prototyper af brugergrænsefladen og vurdere hensigtsmæssigheden af forskellige slags prototyper i givne situationer
- teste og analysere user experience med en prototype
- forklare hvordan en webbrowser er opbygget og fungerer
- udarbejde en semantisk korrekt skalerbar brugergrænseflade ved brug af HTML og CSS
- implementere logik der muliggør brugerrejsen gennem de forskellige dele af løsningen ved brug af JavaScript og API-kald 
Fagligt indhold:Brugergrænsefladen er den del af et it-system man oplever og kan interagere med som bruger. Det er bl.a. skærmbilleder, knapper, links, video og lyd. En vigtig del af at udvikle et system er at designe brugergrænsefladen og dens primære elementer.
Målet med dette kursus er at gøre dig i stand til at designe brugergrænseflader på en systematisk måde samt vurdere user experience af en grænseflade. Du skal både tage hensyn til brugerens behov, mål, den platform systemet skal køre på og de data systemet skal benytte.
Om systemet er let at lære, effektivt, og behageligt at bruge, er først og fremmest et spørgsmål om et godt design af brugergrænsefladen. Du skal derfor også lære at bedømme user experience af en brugergrænseflade samt hvordan prototyper kan bruges til at designe brugervenlige systemer. Du vil desuden blive introduceret til webprogrammering med React/JavaScript, hvor du vil lære at programmere brugergrænseflader. 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

14 ugers undervisning, bestående af forelæsninger og øvelser.
Forelæsningerne veksler mellem at introducere systematisk design af brugergrænseflader og en introduktion til programmering af frontends med webbaserede teknologier. Under øvelserne arbejder I i grupper med forskellige opgaver i evaluering af user experience, design af nye brugergrænseflader og programmering af disse. 

Obligatoriske aktivititer:Der er 3 obligatoriske opgaver fordelt over semesteret. 
Eksamensform og -beskrivelse:D2G Aflevering med mundtlig eksamen der supplerer projekt. Delt ansvar for projekt., (7-scale, external exam)

De studerende udarbejder et projekt i grupper på 4-5 personer.
Projektet består af en max 5-siders rapport med prototype og færdig implementering.
Individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i aflevering.
Varigheden af den mundtlige eksamen er 30 minutter incl. votering.  

Litteratur udover forskningsartikler: