IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Digital æstetik og kommunikation 
Kursusnavn (engelsk):Digital Aesthetic and Communication 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., design, kommunikation og medier (dkm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:25 
Maks. antal deltagere:60 
Formelle forudsætninger:Det forventes at de studerende har kendskab til grundlæggende webdesign samt IT som medium.

Det forventes, at den studerende deltager aktivt i kursusperioden. 
Læringsmål:Formålet med kurset er at sætte de studerende i stand til at forstå æstetikkens betydning for digital kommunikation, at forstå udviklingen i de digitale mediers kontekst og historie og udfra dette at analysere det æstetiskes funktion i digital kommunikation og benytte sig af æstetiske strategier i egne konstruktioner.


Kurset vil fokusere på: 1. Teori: Den studerende vil få grundlæggende teoretisk viden om digital æstetik set fra et kommunikativt synspunkt.
 2. Historie: Den studerende vil få kendskab til historiske og mediespecifikke udviklinger, der ligger til grund for nutidens og fremtidens digitale udtryksformer.
 3. Analyse: Den studerende vil forbedre deres kompetencer i at analysere, fortolke og forstå hvorfor og hvordan æstetik og kommunikation kommer til udtryk i digitale produktioner og artefakter
 4. Kontekst: Den studerende vil få et indblik i de kulturelle og sociale kontekster som den digitale æstetik og kommunikation er en del af.
 5. Praksis og strategi: Den studerende vil blive bedre til at forstå æstetiske og kommunikative praksiser og strategier bag konstruktionen af digitale produkter.
 6. Konceptualisering: De studerende vil forbedre deres evne til at kunne konceptualisere og arbejde praktisk med digitale produktioner.


 
Fagligt indhold:Kurset tager udgangspunkt i en generel introduktion til æstetik i digitale kommunikationsmedier, med vægt på nyere teori af bl.a. Lev Manovich, Bolter & Grusin, Steven Johnson og Peter Lunenfeld.


Herefter vil vi se på en række konkrete emner og eksempler i relation til dette f.eks.:

 1. Branding, storytelling og den æstetiske organisation på nettet.
 2. Affekt, tillid og æstetik i digitale medier
 3. Den kunstneriske avantgardes indflydelse på digital kommunikation
 4. Kulturelle aspekter af produktion og konsumption af digitale medier

   
Læringsaktiviteter:

Kurset er en hybridform med forelæsninger af faste undervisere samt bidrag fra inviterede forskere om formiddagen og øvelser/gruppearbejde om eftermiddagen. De studerende forventes at være en aktiv del af undervisningen ved at påtage sig mindre oplæg som basis for diskussioner og gruppearbejder. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Den endelige eksamen foretages enkeltvis, mundtlig med synopsis. Pensum er givet af underviserne.

Afleveringsfrist for synopsis er 21. november 2003 senest kl. 12.00 på Eksamenskontoret.  

Litteratur udover forskningsartikler:Kompendium kan købes ved kursusstart.