IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Fremtidens it-organisation 
Kursusnavn (engelsk):IT Organisation of the future 
Semester:Forår 2012 
Udbydes under:Master i it, it-ledelse og strategi (ils) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:20 
Maks. antal deltagere:25 
Formelle forudsætninger:Du skal have kendskab til:

Forretningsstrategi og grundlæggende forretningsstrategiske modeller, som Porters 5 forces, PESTLE, interessentanalyser, generiske konkurrencestrategier, SWOT, Blue Ocean m.fl. F.eks. via kurset: "Forretning og ledelse", HD, HA el. lign. Disse modeller vil ikke blive gennemgået på kurset. Dog indeholder kompendiet artikler, hvor disse modeller gennemgås teoretisk.

Det vil være en fordel at have erhvervserfaring. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

1. koble virksomhedens forretningsstrategi og it-strategi samt udlede de strategiske it-projekter, som skaber størst forretningsmæssig og økonomisk værdi,

2. identificere de forretningsprocesser som kan generere størst mulig indtjening og værdi for kunderne. Være bekendt med nye teknologier, applikationer og devices på markedet som kan understøtte procesoptimeringen. Udlede strategiske it-projekter med udgangspunkt i virksomhedens organisation, processer, værdikæde og kernekompetencer,

3. analysere og vurdere virksomhedens nuværende it-organisation, applikationsportefølje, applikationsarkitektur og tekniske infrastruktur. Kunne udarbejde gap-analyser mellem virksomhedens nuværende og fremtidige it-platform,

4. udarbejde en virksomheds it-strategi - uanset branche - som er forankret i forretningsstrategien, virksomhedens processer, værdikæde og nuværende organisation, og som kan styrke virksomhedens kundefokus, konkurrenceevne samt fremtidige indtjening 
Fagligt indhold:Kurset er bygget op omkring MIT CISR IT Value Framework, som er en forskningsbaseret tilgang til hvordan it-ledere kan skabe fremtidens it-organisation.

Globaliseringen, den hastige teknologiske udvikling samt det faktum, at it er afgørende for virksomheders konkurrenceevne betyder, at virksomhedens it-strategiske valg bliver afgørende i fremtiden.

Der eksisterer meget litteratur om it-strategi, men ofte ikke en konkretisering af, hvad en it-strategi skal indeholde, og hvordan den skal struktureres. Dette kursus giver konkrete indholdsmæssige og strukturelle anvisninger til, hvordan en universel model for en it-strategi succesfuldt kan udformes. Kurset sætter dig i stand til at kunne udarbejde en konkret it-strategi og "klæder dig på" til at kunne fungere som sparringspartner for topledelsen omkring it-strategiske beslutninger, applikationsarkitektur-strategivalg, tilhørende infrastruktur, prioritering af forretningskritiske it-projekter og vurdering af it-kompetencer til brug for succesfuld implementering.

Faget er i høj grad anvendelsesorienteret og tager udgangspunkt i cases fra erhvervslivet. Afleveringsopgaverne i kurset er bygget op omkring kursets temaer, således at du får gennemarbejdet en it-strategi for en konkret virksomhed. Der stilles tre forskellige cases til rådighed, alternativt kan du udarbejde en it-strategi for den virksomhed, du selv er ansat i. Kurset omhandler it-strategi både i private og offentlige virksomheder.

Kursusdeltagere anbefales at arbejde med egen virksom eller anden gennemgående case, og her gennemføre de i kursets gennemgåede analyser. Der gives løbende hjemmeopgaver, som anvendes aktivt i undervisningen. 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og lejlighedsvise øvelser

Kurset gennemføres som en kombination af fremmøde og netbaseret undervisning. Der vil være et antal fremmødegange samt læringsaktiviteter mellem fremmødegangene via Learnit.

Der er undervisning torsdag aften samt et antal lørdage. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur


 

Litteratur udover forskningsartikler:Litteratur består af udvalgte artikler opdelt efter de enkelte temaer og samlet i et elektronisk kompendium. 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Torsdag 17.00-18.50 Forelæsning ITU 3A18
Torsdag 19.00-20.50 Øvelser ITU 3A18

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2012-05-16 Tidspunkt oplyses senere Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret (2E)
2012-06-07 Tidsrum oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 2A18
2012-06-08 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 2A18