IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Mobile Netværk 
Kursusnavn (engelsk):Mobile Networks 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., tværfaglig it-udvikling (tit) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:25 
Maks. antal deltagere:200 
Formelle forudsætninger:Der forventes erfaring med netværksprotokoller, og
forudsætter kurset "Digitalkommunikation i- og mellem
maskiner" eller tilsvarende. 
Læringsmål:Der opnås indsigt i standarder og principper for trådløse
netværk, samt konstruktion af mobile applikationer for
primært mobiltelefoner og PDA'ere. Der programmeres i
praksis for sådanne enheder og der opnås kendskab til
en lang række anvendelsesmuligheder. 
Fagligt indhold:Kurset fokuserer på følgende emner:
Anvendelsesmuligheder; karakteristika af mobiltelefoner
og PDA'ere; netværksteknologier generelt; principper for
radiokommunikation; 2G, 3G og 4G teknologier (GSM,
GPRS, UMTS mv.); WAP (Wireless Application
Protocol); WML (Wireless Markup Language) og
WMLScript; XHTML og XML; applikationer med J2ME
(Java 2 Micro Edition); lokationsbestemmelse;
lokationsbaseret services; Bluetooth kortdistance
netværk; trådløst Ethernet (IEEE 802.11); sikkerhed
(kryptografi mv.). 
Læringsaktiviteter:

Forelæsning og øvelser 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i
Afleveringsopgave  

Litteratur udover forskningsartikler:Mobile Communications, 2/E

Jochen Schiller, Institute of Informatics, Freuie

Universitat, Berlin

ISBN: 0-321-12381-6

Publisher: Addison-Wesley

Copyright: 2004

Format: Paper; 512 pp

<http://www.aw.com/catalog/academic/product?ISBN=03
21123816>http://www.aw.com/catalog/academic/product
?ISBN=0321123816


Bogen ER udkommet på trods af årstallet 2004.


Desuden anvendes diverse artikler og materiale fra
nettet.