IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Design by numbers 
Kursusnavn (engelsk):Design by numbers 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand.it., design, kommunikation og medier (dkm) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:Der kræves ingen tekniske forkundskaber, men en villighed til at deltage i de fysiske og kreative øvelser, som vil supplere programmeringsundervisningen. 
Læringsmål:

Modulet vil introducere programmering for nybegyndere efter MIT-professor John Maeda´s "Design-by-numbers" koncept. Det henvender sig til personer uden programmeringserfaring, som har problemer med de logiske og formelle aspekter ved IT og til personer, som interesserer sig for interaktiv grafik, minima-lismens æstetik, optisk kunst og forholdet mellem krop og kognition.

 
Fagligt indhold: 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger, øvelser og opgaver. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Skriftlige programmeringsøvelser i semesterets løb.  

Litteratur udover forskningsartikler:http://dbn.media.mit.edu