IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Usability (kl. 16.00-21.30) 
Kursusnavn (engelsk):Usability (16:00-21:30) 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand. it, softwareudvikling (swu) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:15 
Maks. antal deltagere:80 
Formelle forudsætninger:Studerende forventes af have en basal erfaring med
design af it-produkter, eksempelvis web-sider, på et
niveau som svarer til kurserne ¿Grundlæggende web
design¿ eller ¿Interaktionsdesign¿. 
Læringsmål:At give en introduktion til de mest anvendte
brugervenligheds-metoder, deres underliggende
teoretiske fundament og deres praktiske anvendelse.
Hovedvægten i kurset lægges på en human
factors-tilgang til brugervenlighed, dvs. evaluerings-
og testmetoder baseret på forskning indenfor
HCI-traditionen af kognitionspsykologi. 
Fagligt indhold:Kurset giver:

*Begreber og metoder til analyser af brugerinteraktion
med websider og - i mindre udstrækning - med
mobile enheder.

*Træning i anvendelsen af kvantitative og kvalitative
metoder til usabilityundersøgelser.

*Øvelse i tilegnelse af
HCI-forskningsresultater.

*Indblik i innovative usability krav og i
opnåelse af universel tilgængelighed.

*Forståelse for strategiske forhold ved indførelsen af
usability i organisationer.

*Detaljeret indblik i et praktisk
HCI-forskningsprojekt.


Følgende specifikke emner vil blive belyst
under kurset :

Human factors psykologi, itterativt design, usability
livs-cyklus, design guidelines, heuristisk evaluering,
indretning af usability laboratorium, testmetoder,
interviewmetoder,brugervenlighed for handicappede,
brugervenlighedsundersøgelser over internet,
optagelser af brugernes øjenbevægelser,
brugervenlighed som konkurranceparameter,
blanketter og formularer, grafiske illustrationer og kort,
mobile interfaces, indput på begrænsede tastaturer
m.m. 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger, gruppeøvelser, individuelle oplæg fra studerende samt mindre, skriftlige opgaver.Forelæsning fra 16:00 til 18:30.
Øvelsesdelen vil foregå fra 19:00 til 21:30 og består i en
gennemgående analyse af et givet web-site, udført
med et flere forskellige usability-metoder. Desuden vil
deltagerne få mulighed for at medvirke i et usablity-eksperiment. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

6 timers individuel skriftlig eksamen, hvor alle skriftlige
hjælpemidler er tilladte.

Ekstern censur efter 13-skalaen  

Litteratur udover forskningsartikler:Jordan, Patrick W. (1999): An Introduction to Usability.
Taylor & Francis, London.

Krug, Steve (2000): Don\'t make me think. circle.com
Library

Kompendium med udvalgte artikler.