IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):IT: platforme og organisation (kl. 16.00-21.30) 
Kursusnavn (engelsk):IT: Platforms and Organisation (16:00-21:30) 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand. it, softwareudvikling (swu) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:20 
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:IT på brugerniveau, f.eks. svarende til et PC-kørekort.

Kurset er et introducerende kursus, der henvender sig til personer uden dybere kendskab til IT, men med generel interesse og ønske om at få en større forståelse af informationsteknologien. 
Læringsmål:Målet med dette kursus er at give dig en grundlæggende forståelse af IT-verdenen, såvel teknisk som arbejdsmæssigt.Efter kurset vil du kunne:

 • Snakke fagligt med IT-folk

 • Bruge Windows NT og Linux til filhåndtering, editering og oversættelse af software

 • Forklare brugen af grundlæggende HTML og XML

 • Forklare computerens arkitektur og funktion

 • Forklare kapacitetsforhold for CPU og netværk

 • Forklare formålet med IT i virksomheder

 • Forklare udviklingsprocessen af IT-systemer og
  dens problemer

 
Fagligt indhold:Kurset vil bestå af to hoveddele, der hver i sær vil fylde cirka halvdelen af kurset.
Den første del vil have fokus på IT-platforme, herunder specielt:

 • Computerens hardware og dens funktion

 • Operativsystemer (Windows NT/2000 og Linux)

 • Datakommunikation/netværk, herunder bl.a. datakommunikationsmedier, internetrelaterede protokoller


I den sidste halvdel af kurset vil vi fokusere på IT i organisationen, herunder specielt:

 • Internet og intranet, herunder bl.a. HTML og XML

 • Data og applikationer, herunder bl.a. forskellige datamodeller og databaser

 • Systemudvikling, herunder bl.a. systemudviklingens faser

 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger og praktiske øvelser. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Mundtlig eksamen uden forberedelse.
Eksamens varighed er ca. 30 minutter ekskl. feedback og votering. Ekstern censur og bedømmelse efter 13-skalaen.

 
Litteratur udover forskningsartikler:Lærebog:


E. Wainright Martin: MANAGING INFORMATION TECHNOLOGY. What Managers need to know. Prentice Hall. ISBN: 013860925x.Endvidere vil der være supplerende materiale - noter, uddrag af andre bøger.