IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Algoritmedesign med Internetanvendelser 
Kursusnavn (engelsk):Algorithm Design with Internet Applications 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand.it., tværfaglig it-udvikling (tit) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:200 
Formelle forudsætninger:Kurset forudsætter fortrolighed med
datastrukturer og algoritmer svarende til
gennemførelse af et af kurserne
\"Datastrukturer og algoritmer\" og \"Datalogi C\".
Desuden forudsættes matematik på B-niveau . 
Læringsmål:Kursets formål er at supplere den studerendes
kendskab til analyse og design af
algoritmer. 
Fagligt indhold:Kurset er et avanceret kursus i
algoritmedesign. Anvendelser indenfor
områderne internetalgoritmik og algoritmisk
geometri vil blive behandlet.

Emner:

 • Algoritmeanalyse
  Asymptotisk notation, amortisering,
  eksperimentel analyse

 • Algoritmedesign
  Grådige algoritmer, del-og-hersk, dynamisk
  programmering

 • Grafalgoritmer
  Traversering, topologisk sortering, korteste vej,
  mindste udspændende træ, strømning i
  netværk

 • Internetalgoritmer
  Strengsøgning, tekstkomprimering, kryptografi,
  netværksalgoritmer

 • Geometriske algoritmer
  Flerdimensionale træer, konvekst hylster
 
Læringsaktiviteter:

Undervisningen foregår ved forelæsninger og
øvelser . 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Mundtlig eksamen. Den studerende
fremlægger en artikel, der er udleveret 3
arbejdsdage inden eksamen.  

Litteratur udover forskningsartikler:Michael T. Goodrich og Roberto Tamassia:
Algorithm Design: Foundations, Analysis, and
Internet Examples,
John Wiley & Sons, Inc., 2002.