IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):02140 Sprog og Parsing 
Kursusnavn (engelsk):Languages and parsing 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., internet- og softwareteknologi (int) 
Omfang i ECTS:10,00 
Kursussprog:Engelsk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:42 
Formelle forudsætninger:<H5>The course is held by DTU. You can find a course discription on DTUs <A HREF=\"http://www.kurser.dtu.dk/presentation/presentation.asp?menulanguage=dk&coursecode=02220-2\">homepage.If the course discription changes the ITU Board of Studies reserve the right not to give credits.
</H5>

Beherskelse af imperativ programmering. Simple algoritmer og datastrukturer, herunder grafrepræsentationer og simple grafalgoritmer, f.eks. dybde-først søgning.
Diskret matematik: mængder, funktioner, relationer. Simple bevisteknikker.
Kan opnås i kurserne: 02100, 02105, 02110 samt 01016 (Grundlæggende Matematik for Dataloger, som antages at ligge på 1. eller 2. semester). 
Læringsmål:At give studerende en fundamental forståelse af formelle sprog, simple maskinmodeller, simpel syntaksanalyse og deres anvendelser; samt at indføre de studerende i funktionsorienteret programmering. 
Fagligt indhold:Teori for og praktisk anvendelse af regulære og kontekst frie sprog. Dette inkluderer forskellige repræsentationsformer, deres egenskaber og transformationer mellem dem såvel som anvendelser til syntaksanalyse. Programmering i SML, herunder praktisk konstruktion af prototyper, bl. a. under anvendelse af LEX og YACC lignende værktøjer. 
Læringsaktiviteter:

Seminars 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Se evt: http://www.kurser.dtu.dk/presentation/presentation.asp?menulanguage=dk&coursecode=02140-2  

Litteratur udover forskningsartikler:Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation, John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jefrey D. Ullman, Second Edition, Addison-Wesley, 2001. The course will cover a major part of the first 7 chapters of the book. Course 02240 covers a major part of the remaining 4 chapters.