IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Usability 
Kursusnavn (engelsk):Usability 
Semester:Forår 2008 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:40 
Maks. antal deltagere:80 
Formelle forudsætninger:Studerende forventes af have en basal erfaring med design af it-produkter, eksempelvis websider, på et niveau som svarer til kurserne Digitale Medier: Formidling og Design eller Medier og kommunikation og Webdesign og webkommunikation og Interaktionsdesign. 
Læringsmål:Efter kurset vil den studerende kunne varetage kvalitetssikringen af digitale produkters brugervenlighed. Den studerende vil selvstændigt kunne gennemføre usability-tests, skrive testrapporter samt få et kendskab til den forskning og litteratur, som ligger bag.

Efter kurset vil den studerende:

* Kunne udpege og anvende de vigtigste begreber og metoder til analyse af brugerinteraktion med websider og - i mindre udstrækning - med mobile enheder.

* Kunne anvende kvantitative og kvalitative metoder til usabilityundersøgelser.

* Kunne promovere indførelsen af usability i organisationer.

* Kunne angive innovative usability krav og krav for opnåelse af universel tilgængelighed.
 
Fagligt indhold:Følgende vil blive gennemgået under kurset:

Human factors psykologi, design guidelines, profilering af brugere, opgaveanalyse, heuristisk evaluering, indretning af usability laboratorium, testmetoder, interviewmetoder, brugervenlighed for handicappede, brugervenlighedsundersøgelser over internet, optagelser af brugernes øjenbevægelser, mobile interfaces, input på begrænsede tastaturer, budgettering af usabilityprojekter samt cost-benefit af usability m.m. 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

Forelæsninger, gruppeøvelser, individuelle oplæg fra studerende samt mindre, skriftlige opgaver.

Forelæsning fra 17:00 til 19:00. Øvelsesdelen vil foregå efter forelæsningerne fra 19:00 til 21:00. Øvelserne består i en gennemgående analyse af et givent web-site, udført med et bredt udvalg af usability-metoder.

------------------------------------
I intro-ugen (uge 5) er der ændrede kursustidspunkter:
Link til skemaoplysninger

In the intro week (week 5) the course time table is changed:
Link to the time table


-------------------------------------


Information om studiestruktur
Dette kursus er en del af DDK-specialiseringen Bruger-centreret design, som du kan finde beskrevet her:
DDK studiestruktur
For at blive cand.it. i DDK skal du bestå DDK¿s obligatoriske moduler, og desuden gennemføre en 22,5 ECTS specialisering samt to 7,5 ECTS valgfag

 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:Kuniavsky, Mike, (2006): Observing the User Experience: A Practitioner's Guide to User Research. Kan købes i Bogladen.

Kompendium (Vil kunne købes i bogladen). 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Torsdag 17.00-19.00 Forelæsning ITU Aud. 4
Torsdag 19.00-21.00 Øvelser ITU 4A34, 4A44, 4A46

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2008-06-03 kl. 09.00 - 15.00 Skriftlig eksamen ITU 4A58