IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):P1 It- og Internetjura 
Kursusnavn (engelsk):P1 National Internet Law 
Semester:Forår 2012 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:20 
Forventet antal deltagere:30 
Maks. antal deltagere:70 
Formelle forudsætninger:Ingen 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

- identificere og forklare basale begreber inden for faget i et klart og korrekt juridisk sprog;
- gengive hovedindholdet og forklare betydningen af fagets retskilder;
- udvælge, formulere og diskutere eksempler, der illustrerer fagets juridiske problemstillinger og betydningen af retskilderne;
- identificere og beskrive juridiske problemstillinger i konkrete tilfælde, og argumentere juridisk for løsning af problemstillingerne samt foreslå tiltag til at imødegå ulovlig adfærd eller på anden måde forbedre konkrete parters retsstilling; og
- reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retstilstand inden for fagets retsområder. 
Fagligt indhold:Kursets primære indhold er erhvervsret i bred forstand med særlig henblik på IT- og internetrelaterede problemstillinger. Der er i den forbindelse lagt betydelig vægt på de retlige udfordringer, IT- virksomheder kan komme ud for samt de juridiske forhold, der er knyttet til elektronisk handel (e-business).

Kursets indhold består af følgende hovedelementer:

- Introduktion til retskilderne og erhvervsretten
- Aftale- og køberet
- Ophavsret
- Varemærkeret og domænenavne
- Markedsføringsret
- Persondatabeskyttelse

En virksomhed har brug for kandidater, som kan forholde sig til de juridiske problemstillinger, der jævnligt vil være forbundet med IT, Internet, køb, salg og markedsføring, og dette fag giver en grundlæggende erhvervsjuridisk kompetence inden for dette område.

Undervisningen er baseret på en stor grad af aktivitet fra de studerendes side. Dette skyldes, at de studerende skal trænes i at diskutere juridiske problemstillinger samt at forholde sig kritisk til disse. Navnlig den juridiske argumentationsteknik er afgørende. 
Læringsaktiviteter:12 forelæsninger + frivillige øvelsestimer

12 forelæsninger á 3 timer, hvor der inddrages og diskuteres relevante eksempler og sager. I øvelsestimerne arbejder de studerende selvstændigt i grupper og resultatet diskuteres ved efterfølgende forelæsning. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Intern censur

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i synopsis.  

Litteratur udover forskningsartikler:Jan Trzaskowski (red.), Hanne Kirk Deichmann, Søren Sandfeld Jakobsen, Susanne Karstoft, Lars Bo Langsted, Thomas Riis og Charlotte Bagger Tranberg: Internetretten, Ex Tuto Publishing, august 2008, ISBN: 978–87–991018–3–1. 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Tirsdag 08.00-09.50 Forelæsning ITU Aud 4
Tirsdag 10.00-11.50 Forelæsning ITU Aud 4

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2012-04-25 Senest kl. 15 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret
2012-05-31 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU Lokale oplyses senere
2012-06-01 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU Lokale oplyses senere
2012-06-04 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU Lokale oplyses senere
2012-06-06 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU Lokale oplyses senere