IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Projektklynge: Specialeworkshop (DDK) 
Kursusnavn (engelsk):Projektklynge: Specialeworkshop (DDK) 
Semester:Forår 2012 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:Denne projektklynge er beregnet til DDK-studerende, der har til hensigt at starte på specialet 1. marts 2012.
For at påbegynde specialet 1. marts 2012 skal du
have tilmeldt dig dine sidste kurser eller projekter ud over specialet; Det skal også være sandsynligt, at du består disse kurser eller projekter inden afleverering af specialet. 
Læringsmål:Overordnet mål:
Vores intention er at give de studerende et solidt afsæt for at starte selve specialeprocessen 1. december og derved øge sandsynligheden for at de gennemfører specialet på en tilfredsstillende måde på normeret tid.
Helt konkrete mål:
1. Alle deltagere har et skarpt udkast til en problemformulering til videre arbejde med deres specialevejleder
2. Alle deltagere har dannet læsegrupper og/eller specialegrupper
3. Alle deltagere har identificeret relevante vejledere og har en vejlederaftale på plads i første uge af december 
Fagligt indhold:Workshoppene fokuserer på nogle få, vigtige aspekter af specialer:
- specialet som genre
- emner
- problemformulering
- gruppedannelse
- valg af vejleder.

Bemærk, at dette er en projektklynge, hvis formål alene er at skyde specialerne godt i gang.
Det betyder, at specialeprojekterne skal oprettes i mit.itu når du har et emne og et udkast til problemformulering - og også gerne en vejleder.

Se mere om indholdet på kursusbloggen. 
Læringsaktiviteter:

Der afholdes to workshops. Den 10. og den 24. februar kl.14-17 i 2A14.
Første workshop fokuserer på emnet, mens den anden fokuserer på problemformuleringen
Før, imellem og efter de to workshops arbejder deltagerne videre med emne og problemformuleringer, ligesom de får feedback fra underviserne.

Se mere om aktiviterne på kursusbloggen. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Som specialer.  

Litteratur udover forskningsartikler:Det anbefales at deltagerne anvender bogen
Jørgensen, Peter Stray & Rienecker, Lotte (2006): Specielt om specialer. Samfundslitteratur. 3. udg.
Nedenstående bog kan også anvendes:
Rienecker, Lotte og Jørgensen, Peter Stray (2005): Den gode opgave – håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. Samfundslitteratur