IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):B3 Logistik og Supply Chain Management 
Kursusnavn (engelsk):Logistics and Supply Chain Management 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:22 
Maks. antal deltagere:30 
Formelle forudsætninger: 
Læringsmål:Formålet med faget er at sætte de studerende i stand til at deltage i udvikling og implementering af IT-baserede logistiske styringssystemer i forsyningskæder. Faget introducerer forskellige logistiske problemstillinger, som behandles teoretisk og praktisk gennem cases og virksomhedsoplæg. Kurset har således et anvendelsesorienteret sigte. 
Fagligt indhold:Logistikopgaven bliver defineret og perspektiveret i relation til organisationsteori således, at den studerende opnår en viden om, hvordan den enkelte virksomhed kan formulere mål og strategier for logistikfunktionerne i forskellige virksomhedstyper.

Med udgangspunkt i begrebet logistisk effektivitet fokuseres på design af logistiske styringskoncepter i form af organisationsformer, styringsprincipper, informationsteknologi og fysiske strukturer i relation til forskellige forsyningskæder. Der introduceres metoder til analyse og diagnose af logistikproblemer i den konkrete virksomhed.

I forbindelse med implementering af logistiske styringskoncepter diskuteres hvilke forandrings - og ændringsstrategier, der kan anvendes i relation til virksomhedens kontekst og ledelsesfilosofier. I denne sammenhæng fokuserer faget på , hvordan virksomheden kan opbygge og vedligeholde en logistikkompetence med udgangspunkt i begrebet den lærende organisation.

For yderligere oplysninger se: http://www.ebuss.dk/ebuss/kurser/E2002.htm 
Læringsaktiviteter:

12x3 lektioner 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

20 min. mundtlig eksamen baseret på miniprojekt  

Litteratur udover forskningsartikler:· Christiansen, P.E. (1999), Logistikledelse i forsyningskæder. Teknisk Forlag, København.
· Artikelsamling: e- Supply Chain Management