IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):032016/617 Sprogteknologi 
Kursusnavn (engelsk):032016/617 Human Language Technology 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., internet- og softwareteknologi (int) 
Omfang i ECTS:10,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:42 
Formelle forudsætninger:Fundamentale kundskaber i datalogi (Dat.0 og Dat.1). Desuden er kendskab til logiksproget Prolog en fordel. 
Læringsmål:<H5> Kurset afholdes af DIKU og opdateret kursusbeskrivelse kan ses på DIKUs <A HREF=\"http://www.sis.ku.dk/lp/viskursus.asp?Knr=40443&InFrame=0&Sprog=DK\">hjemmesideIT-Cs studienævn forbeholder sig ret til ikke at give merit, hvis kursusbeskrivelsern ændres</H5> 
Fagligt indhold:Dette er et indledende kursus i sprogteknologi, som er et nyt og spændende og meget lovende felt af anvendt datalogisk art. Sprogteknologi handler om brugen af datamaskinen til at forstå menneskesprog som dansk eller engelsk. Det betyder, at datamaten skal kunne genkende og benytte informationer udtrykt i menneskesprog. Vi vil studere forskellige eksempler på vellykkede anvendelser af sprogteknologi, herunder 1) engelsk eller dansk som kommandosprog, 2) databaser, som accepterer forespørgsler på dansk, 3) automatisk oversættelse af teknisk materiale fra dansk til engelsk, 4) automatisk konstruktion af databaser ud fra tekster af en teknisk karakter. Derudover vil vi også beskæftige os lidt med programmeringssproget Prolog som teknisk forudsætning for mange af de relevante programmeringsmæssige problemstillinger. Desuden vil vi også studere en enkelt bagved liggende sproglig teoridannelse, nemlig Hans Kamps såkaldte Diskursrepræsentationsteori. Der bliver mulighed for at definere skriftlige projekter for enkeltpersoner eller små grupper i sprogteknologiske emner. 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), Bestået/ikke bestået, Intern censur

Eksamensform: Aflevere nogle ugeopgaver samt afholde et seminar.  

Litteratur udover forskningsartikler:Michael A. Covington: Natural Language Processing for Prolog Programmers, Prentice Hall.