IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Avanceret multimedie produktion på internet 
Kursusnavn (engelsk):Advanced Multimedia Production at the Internet 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand.it., design, kommunikation og medier (dkm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:30 
Maks. antal deltagere:30 
Formelle forudsætninger:Forståelse for storyboarding, flowcharting (evne til at formidle og strukturere ideér).
Evne til at læse og forstå engelsk
Håndtere basal billedbehandling - herunder alpha kanaler og gif-animation.

Kunne designe og implementere simple tekstbaserede html-sider.

Det er ikke noget krav, at man har kendskab til programmering, men studerende uden en sådan må påregne en merindsats.

Den studerende må påregne anskaffelse af programmet Flash (kan downloades i trial-version fra www.macromedia.com) 
Læringsmål:Efter kurset vil den studerende:


Kunne anvende et redskab til multimedia produktion
til internettet (\"Flash\")

Kunne udpege kommunikative muligheder og
problemstillinger ved anvendelse af motion graphics.Kunne planlægge og implementere etinternetbaseret multimedie projekt, herunder formidleidéer og struktur ved hjælp af storyboard og flowchart. 
Fagligt indhold:Kurset gennemgår de tekniske og visuelle
muligheder ved vektorbaseret grafik og actionscript,
og anvender bl.a. disse ved en undersøgelse af
lineær og interaktiv fortælling.En forståelse af kommunikative muligheder og
problemstillinger ved anvendelse af multimedia.Etablere en forståelse af nogle af de tekniske
aspekter ved publicering af multimedia på internettet.
Introduktion til dynamisk indhold, applikationer.

Introduktion til animations teori, kompositions og
farvelære. 
Læringsaktiviteter:

Øvelser og lærerdemonstrationer 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

To elektroniske miniprojekter undervejs, der skal godkendes af underviseren.


Et afsluttende elektronisk projekt afleveret på Eksamenskontoret senest 2. maj 2003 kl. 12.00.
Ekstern censur på afsluttende opgave. 13-skalaen.
Til produktionen skal der udarbejdes en rapport på 2
sider, som beskriver produktions baggrund,
målgruppe og tekniske forudsætning.
Der skal
vedlægges story-board og et flow-chart til
produktionen.konstruktionsfag  

Litteratur udover forskningsartikler:Colin Mook ActionScript ISBN: 1-56592-852-0