IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Projektets strategiske værdiskabelse 
Kursusnavn (engelsk):Strategic Value Creation of a Project 
Semester:Efterår 2010 
Udbydes under:Master i it, organisation og implementering (ori) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:http://itu.dk/luvit 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:12 
Maks. antal deltagere:30 
Formelle forudsætninger: Ingen 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

• Redegøre for forskellige strategiopfattelser og kunne anvende de vigtigste strategiske modeller i en given situation
• Beskrive hvordan man kan operationalisere en it-strategi gennem en projekt portefølje
• Kortlægge hvordan informationsteknologi kan bruges som ledelsesværktøj
• Analysere og beskrive organisationens it-behov ud fra interessenternes strategiske behov til operationelle mål
• Redegøre for hvorledes et projekt bliver defineret ud fra interessenternes balance
• Redegøre for forskellige metoder til at kortlægge behov og mål, og kunne bruge de rigtige metoder i den givne situation. Herunder skal du kunne sikre sporbarheden mellem behov, mål og løsninger.
• Skitsere en forretningsmodel for en given virksomhed, og dens fordele og ulemper, og begrunde valget
• Forklare hvorledes Project Governance bør indrettes og hvorledes det hænger sammen med virksomhedens øvrige governance strukturer
• Vurdere og diskutere en organisations modenhed ud fra projekt-, program- og portefølje kriterier
• Vurdere og diskutere et projekts værdiskabelse for organisationen.
• Redegøre for, hvorledes ændringer i projektets strategiske omgivelser påvirker gennemførelsen af projektet
• Vurdere effekten af et it-projekt, herunder den økonomiske værdi og den strategiske betydning
 
Fagligt indhold:Faget har til formål at bibringe de studerende et kendskab om, hvordan en it- og forretningsstrategi kan operationaliseres i virksomhedens forretningsprocesser og aktivitetsområder gennem projekter.

Faget har herved et meget operationelt anvendelsesorienteret sigte, med fokus på hvordan en virksomheds it-behov kan identificeres gennem beskrivelse og analyse af it-behov fra interessentniveau til det operationelle niveau.

Endvidere ser vi på organisationers forretningsprocesser og på, hvordan vi kan skitsere it-løsninger og deres implementering og begrunde valget. Dette fører over i en diskussion af it-governance, og hvordan vi kan vurdere effekten af en it-løsning samt evaluere dens økonomiske, strategiske og konkurrencemæssige fordele/betydning.

Dernæst ser vi på, hvordan it kan understøtte og videreudvikle en given virksomheds forretningsmodel gennem overvejelser om design af virksomhedens ít-arkitektur, samt hvilke typer af projekter er nødvendige samt betydningen af organisationens modenhed. Endelig afrundes faget med en diskussion af, hvordan en it business case kan oprettes og hvordan man arbejder med business cases om it i praksis.  
Læringsaktiviteter:Netbaseret undervisning med et antal seminarer

-----
Kurset gennemføres som blended learning over 12 sessions med 5 fremmøde datoer (2 torsdage og 3 lørdage)

Session 1: 1.9. 17-21 (ITU)
Session 2: 8.9. 17-21 (virtuelt)
Session 3 & 4: 18.9. 8-16 (ITU)
Session 5: 29.9. 17-21 (virtuelt)
Session 6 & 7: 16.10. (ITU)
Session 8: 27.10. 17-21 (virtuelt)
Session 9: 3.11. 17-21 (virtuelt)
Session 10-11: 13.11. 8-16 (ITU)
Session 12: 24.11. 17-21 (ITU)Information om studiestruktur
Dette kursus er obligatorisk på masteruddannelsen i Organisation og implementering.Se studieforløb beskrevet her:
Master i Organisation og implementering  

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:Litteratur udleveres af vejleder 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Onsdag 17.00-19.00 Forelæsning ITU 2A20
Onsdag 19.00-21.00 Øvelser ITU 2A20
Lørdag 08.00-10.00 Forelæsning ITU 3A18
Lørdag 10.00-12.00 Forelæsning ITU 3A18
Lørdag 13.00-16.00 Øvelser ITU 3A18

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2010-12-15 Senest kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret
2011-02-03 Forberedelseslokale Mundtlig eksamen ITU Lokale oplyses senere
2011-02-03 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 3A18