IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Forretning og ledelse 
Kursusnavn (engelsk):Business and Management 
Semester:Forår 2012 
Udbydes under:Master i it, it-ledelse og strategi (ils) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:39 
Maks. antal deltagere:54 
Formelle forudsætninger:Bemærk, at dette er et introduktionskursus.
-----
Information om studiestruktur
Dette kursus er obligatorisk på masteruddannelsen i It-ledelse og strategi. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

1. Forklare de strategiske omgivelser for en given virksomhed med brug af relevante modeller.
2. Give en begrundet anbefaling om strategi for en given virksomhed ved brug af relevante modeller.
3. Analysere en virksomheds ledelsesmæssige system og organisation fra interessenternes strategiske krav til operationelle mål. Analysen skal redegøre for forskellige typer af mål samt ledelsens evne til at motivere til opfyldelse af mål.
4. Opstille valgmuligheder og begrunde en strategisk beslutning
5. Analysere og redegøre for indholdet af en række øvrige virksomhedsfunktioner samt hvorledes disse praktisk skal indrettes for at understøtte virksomhedens mål.
6. Redegøre for principper inden for offentlig ledelse og kunne analysere en offentlig ledelsessituation, herunder redegøre for forskellene i rammevilkår for offentlig ledelse og ledelse af privat virksomheder 
Fagligt indhold:Målet med dette kursus er at forstå og bidrage til virksomhedens forretning og at anvende fagets teknikker i rollen som leder.
Kurset dækker de fleste hyppigt benyttede modeller for strategi og økonomi inden for både den offentlige og private sektor. Hovedvægten er lagt på analyse, således at den studerende kan indgå i en effektiv dialog med virksomhedens topledelse og kende de dilemmaer, en ledelse altid vil befinde sig i.

Følgende virksomhedsfunktioner gennemgås på kurset:

• Proces ledelse
• Vidensstyring
• Virksomhedskultur
• Kernekompetencer
• Portefølje analyse
• Kvalitetsstyring
• Marketing 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser
De fleste lektioner vil bestå af forelæsning eller arbejde med case opgaver.
Case opgaver vil dels være opgaver designet til at illustrere bestemte problemområder, dels caseopgaver baseret på dagsaktuelle virksomhedssituationer. Gæsteforelæsere kan optræde.


-------------------------------------

Se hvordan undervisningen er tilrettelagt her:
link til skemaoplysninger
Skemaoplysningerne vil være tilgængelige fra kort før semesterstart.

See the schedule here:
link to the time table
The schedule will be available shortly before the beginning of the term. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Mundtlig eksamen: 20 minutter per eksaminand (eksklusiv forberedelse på 20 minutter).  

Litteratur udover forskningsartikler:Gerry Johnson og Kevan Scholes: Exploring Corporate Strategy, text only. Prentice Hall, seneste edition, 2008, ISBN 978-0-273-71191-9
Denne bog fås også i en "enhanced media edition" og i en udgave med cases. Disse udgaver kan også bruges.
Desuden kompendium. 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Mandag 17.00-18.50 Forelæsning ITU Aud 3
Mandag 19.00-20.50 Øvelser ITU Aud 3

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2012-06-18 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU Lokale oplyses senere
2012-06-19 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 4A14
2012-06-20 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 4A14
2012-06-21 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 4A14