IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):P1 IT- og internet jura 
Kursusnavn (engelsk):P1 National internet law 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:15 
Maks. antal deltagere:70 
Formelle forudsætninger:Ingen 
Læringsmål:Formålet med kurset er at sætte de studerende i stand til selv at identificere juridiske problemstillinger, der kan opstå ved brug af internettet 
Fagligt indhold:

Kursets primære indhold er at sætte den studerende i stand til at genkende
en række erhvervsretlige problemstillinger med særlig henblik på IT og internet.
Kurset indeholder en grundlæggende gennemgang af samtlige de juridiske problemer
og forhold, man som erhvervsdrivende, bør have indsigt i førend opstart af kommerciel
virksomhed på internettet.


Faget er opdelt i to hovedgrupper; handel på internettet og immaterielle rettigheder. 1. Handel på internettet er igen opdeles i nogle undergrupper, aftaleindgåelse,
  køberet og erstatning. Denne del af kurset giver den studerende indsigt i
  de juridiske problemstillinger, der findes i forbindelse med handel på internettet,
  opsætning af B2C og B2B websites og løsning af praktiske problemer for at
  undgå ansvar overfor andre erhvervsdrivende og forbrugere.

 2. Immaterielle rettigheder omfatter ophavsret, varemærkeret, domænenavne,
  persondatabeskyttelse, patenter og markedsføring. Denne del af kurset giver
  den studerende en grundlæggende forståelse for de problemer, der følger af
  immaterielle rettighedskonflikter og giver samtidig den studerende indsigt
  i hvorledes konflikter undgås.


Kursets indhold er således: • Introduktion til retskilderne, erhvervsretten og internettet.

 • Aftaleret, herunder digital signatur.

 • Køberet.

 • Ophavsret.

 • Varemærkeret.

 • Domænenavne.

 • Persondatabeskyttelse.

 • Patenter.

 • Markedsføring.


Faget tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger ved brug af internettet,
men giver også en introduktion til den almene erhvervsret. Undervisningen er
baseret på en stor grad af aktivitet fra de studerende. Dette skyldes, at de
studerende skal trænes i at diskutere juridiske problemstillinger samt at forholde
sig til disse.


</body> 
Læringsaktiviteter:

12x3 lektioner + frivillige øvelsestimer 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Mundtlig eksamen ( 20 minutter inkl. bedømmelse) baseret på en 2-3 siders synopsis  

Litteratur udover forskningsartikler:Lars stoltze, Internet ret.