IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Databasesystemer 
Kursusnavn (engelsk):Database Systems 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand. it, softwareudvikling (swu) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:50 
Maks. antal deltagere:65 
Formelle forudsætninger:Grundlæggende programmering eller tilsvarende forudsætninger. Kurset kan dog tages parallelt med grundlæggende programmering hvis man har matematik på A-niveau eller tilsvarende. 
Læringsmål:Databaser møder du overalt i forbindelse med IT som den grundlæggende mekanisme til lagring af og søgning i store, strukturerede datamængder. Derfor er det er vigtigt, at kende til de grundlæggende regler for datamodellering og datamanipulation i forbindelse med databaser for at kunne forstå opbygningen af systemer, hvor databaser indgår.


Den relationelle og i stigende omfang den objektorienterede model til design af databaser mødes overalt i kommercielle produkter. Kurset vil fokusere på den relationelle model.Efter kurset skal du kunne: • Forklare og anvende grundlæggende databasebegreber. • Udforme og argumentere for designet af en database. • Kunne forklare hvad en relationel databasemodel er, samt have kendskab til andre typer af databasemodeller. • Kunne forklare hvad konceptionelt databasedesign er, og kunne udføre konceptionelt design af mindre databaser. • Kunne forklare hvad logisk databasedesign er, og kunne udføre logisk databasedesign på mindre databaser. • Kunne forklare hvad et Database Management System anvendes til, og hvilke delelementer det indeholder. • Kunne oprette, modificere og lave forespørgsler på en database ved hjælp af SQL. • Kunne forklare begreberne Data Warehouse og Data Mining, samt redegøre for hvilke behov de opfylder hos virksomheder. • Kunne forklare hvorfor og hvordan XML anvendes til dataudveksling og -håndtering i internet-applikationer.


 
Fagligt indhold:Kurset omfatter:
 • Introduktion til grundlæggende databasebegreber og database management. • Datamodellering: E-R modellen, normalisering og andre datamodellerings-metoder. • Structured Query Language(SQL): Data Definition, domæne- og integritetsspørgsmål, samt datamanipulation. • Introduktion til data-arkitektur. • Data-integritet og data-administration. • Introduktion til objekt-orienterede databaser og datahåndtering. • Organisatorisk intelligens: Introduktion til Data Warehousing og Data Mining. • XML og datahåndtering.Det skal bemærkes at dette kursus er orienteret mod praktisk anvendelse af databaser i virksomheder.Der vil i beskedent omfang være maskinøvelser i oprettelse af og forespørgsler på en database.Desuden vil der være et antal obligatoriske opgaver der skal afleveres og godkendes. 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger, øvelser og obligatoriske afleveringsopgaver der skal godkendes. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

4 timers skriftlig eksamen, hvor alle skriftlige hjælpemidler er tilladte.

Bedømmelsen sker efter 13-skalaen. Ekstern censur.

Det er en betingelse for at gå til eksamen, at de obligatoriske afleveringsopgaver er afleveret og godkendte.  
Litteratur udover forskningsartikler:

  Grundbog i faget: Richard T. Watson (2002). Data Management: Databases and Organizations. 3rd Edition. Wiley. ISBN 0-471-41845-5.