IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Introduktion til Multimediesystemer 
Kursusnavn (engelsk):Introduktion til Multimediesystemer 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand.it., multimedieteknologi (mmt) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:Basal programmering, kan evt. følges sideløbende. 
Læringsmål:Det er kursets formål at give de studerende den grundlæggende forståelse for arkitekturen af multimediesystemer, de fysiske bånd som anvendelser pålægger disse, og indsigt i den teknologiske opbygning af konkrete systemer indenfor tele-tilstedeværelse, virtual reality, osv. 
Fagligt indhold:Sanse stimuli udgøres af fysiske signaler (lyd, billeder, tryk, osv). I et multimediesystem er de centrale informationsstrømme digitale repræsentationer af disse . Det humane sanseapparet stiller store krav til præsentationen af disse signaler. Hvis de skal opfattes tidstro og simultane må informationsstrømmene afvikles med givne bånd på kvalitet og tidsforskydning. Kurset vil introducere egenskaber ved det menneskelige sanseapparat, digital repræsentation behandling af sanse stimuli.Et konkret multimediesystem må håndtere et antal informationsstrømme (medier). Materiellet til afvikling af disse er typisk en sekventiel computer. Multi-tasking operativsystemer gør det muligt for en almindelig sekventiel computer at håndtere et antal simultane informationsstrømme. Disse håndteres på skift så hurtigt at det synes simultant og parallelt. Kurset gennemgår teorier og praksis for denne teknologi.Endelig gennemgås på kurset et antal konkrete systemer og anvendelser af teknologien.I multimedielaboratoriet vil de studerende arbejde med ovenstående i ugentlige øvelser.

 
Læringsaktiviteter:

Kurset består af ugentlige forelæsninger og dertil hørende øvelser i multimedielaboratoriet. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Kurset beståes i sammenhæng med 4 ugers projekt. Mundtlig eksamen i projekt. Projekt kan laves i grupper, men eksamen er individuel  

Litteratur udover forskningsartikler: