IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Usability og tilgængelighed 
Kursusnavn (engelsk):Usability and Accessibility 
Semester:Forår 2012 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:15,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:20 
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:Studerende forventes at have basal erfaring med design af grænseflader, eksempelvis erhvervet ved deltagelse i kurserne Media and Communication og Webdesign og webkommunikation og Interaktionsdesign.


Information om studiestruktur
Dette kursus er anden del af en specialisering på kandidatuddannelsen i Digital design og kommunikation. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

* Identificere og anvende de mest hensigtsmæssige koncepter og metoder for analyse af brugerinteraktion med digitale kommunikationsenheder.

*Anvende kvantitative, kvalitative og eksperimentelle metoder i undersøgelser af brugeroplevelse og tilgængelighed

*Kunne promovere og argumentere for anvendelsen af usabilitymetoder i organisationer

*Identificere og efterprøve krav til grænsefladers universelle tilgængelighed. 
Fagligt indhold:Efter kurset vil den studerende selvstændigt kunne gennemføre og evaluere afprøvning af usability og tilgængelighedsfaktorer ved forskellige digitale produkter. Desuden vil den studerende kunne anbefale designmodifikationer og bidrage til designprocesser i forbindelse med udvikling og evaluering af digitale produkter. Endelig vil den studerende kunne udarbejde usability rapporter hvori der demonstreres kendskab til den feltets centrale forskning og litteratur.

Emner der vil blive behandlet:

I kursusforløbet fokuserer de studerende blandt andet på usability, tilgængelighed, inklusivt design, kognitiv psykologi, human factors psykologi, design processer og metoder, usability laboratorie-design og evaluering af metoder. Der arbejdes med design og afprøvning af metoder for design til grupper med særlige behov, design standarder og guidelines, brugerprofiler/persona, opgaveanalyse, heuristisk evaluering, usability laboratoriumsudstyr, evaluation metoder, gaze tracking, cost-benefit af usabilty plus, opstillling af et budget for usability-undersøgelser. 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger, øvelser og vejledning

De 14 undervisningsuger består af forelæsninger, øvelser, studenterpræsentationer af videnskabelige artikler samt skrivning af usability-rapporter. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Mundtlig eksamen varer 40 minutter per eksaminand (inkl. evt. gruppepræsentation).
 

Litteratur udover forskningsartikler:Tom Tullis & Bill Albert: Measuring the user experience. Morgan Kaufmann 2008 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Mandag 10.00-11.50 Forelæsning ITU 4A14
Mandag 12.00-13.50 Øvelser ITU 4A14, 4A58
Fredag 12.00-13.50 Forelæsning ITU 2A54
Fredag 14.00-15.50 Øvelser ITU 2A54, 4A58

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2012-05-23 Senest kl. 15 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret
2012-06-19 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 3A14
2012-06-20 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 3A14
2012-06-21 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 3A14