IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Introduktion til signalbehandling 
Kursusnavn (engelsk):Introduktion til signalbehandling 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand.it., multimedieteknologi (mmt) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:Matematik på gymnasiets A-niveau og motivation for at lære mere i matematiklegestue. 
Læringsmål:Det er kursets formål at introducere de studerende til grundlæggende metoder til digital signalbehandling, som den anvendes i konstruktionselementerne for multimediesystemer. De gennemgående eksempler er fra lydbehandling i forbindelse med multimediesystemer. Det er endvidere kursets formål at den underliggende matematik indlæres udfra eksempler i signalbehandling. Kurset er en forudsætning for kurser i billedanalyse, taleteknologi og datamatsyn.  
Fagligt indhold:

Når fysiske signaler såsom lyd eller billeder skal repræsenteres i en datamat må dette ske digital. Kurset giver en introduktion til den digitale repræsentation og den mulige digitale manipulation. Af emner kan nævnes:Analoge og digitale signaler. En- og flerdimensionale signaler. Sampling og rekonstruktion af signaler. Model for et signalbehandlingssystem. Overføringsfunktion. Filtreringer: lav-, bånd- og højpas. Korrelation og effektspektre. Den hurtige Fouriertransformation (FFT) til estimering af effektspektre. Multirate signalbehandling. Det adaptive, endelig impulsrepsons (FIR) filter (adaptive FIR LMS filter).

 
Læringsaktiviteter:

Kurset består af forelæsninger og øvelser i multi medie laboratoriet. Øvelserne anvender Matlab til lyd- og billedbehandling. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Godkendte øvelser, godkendte anvendelseseksempler, 2 timers skriftlig eksamen. Karakter i 13 skala.  

Litteratur udover forskningsartikler: