IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Introduktion til interaktionsdesign 
Kursusnavn (engelsk):Introduction to Interaction Design 
Semester:Efterår 2010 
Udbydes under:Bachelor i digitale medier og design (bdmd) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://blog.itu.dk/BIID-E2010/ 
Min. antal deltagere:60 
Forventet antal deltagere:80 
Maks. antal deltagere:80 
Formelle forudsætninger:Optagelse på bacheloruddannelsen i Digitale Medier og Design. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

• planlægge og udføre eksplorative designopgaver i et givet område.
• karakterisere brugerorienterede tilgange

• planlægge og udføre kvalitative undersøgelser af bruger- og anvendelseskontekster i den valgte designopgave.

• skitsere et interaktivt, digitalt produkt og de tilhørende brugsoplevelser.

• anvende teorier og metoder til idéudvikling, brugerundersøgelser, design og evaluering af interaktive produkter.

• begrunde metodiske og teoretiske valg i forhold til den udførte designopgave, det vil sige i design-artefakten, i refleksionsrapporten og i den mundtlige fremlæggelse.
 
Fagligt indhold:Kurset ruster den studerende til at planlægge og udføre mindre, eksplorative designprojekter i form af interaktive, digitale produkter, hvor et klart designproblem ikke er givet på forhånd. Kurset er bygget op om en mindre designopgave, hvor de studerende gruppevis arbejder med designopgaven i praksis. De studerende anvender en række teorier og metoder til idéudvikling, brugerundersøgelse, design og evaluering.

Parallelt med det praktiske designarbejde introducerer forelæsningerne en række teorier om, metoder til og eksempler på interaktive, digitale design. Forelæsningerne og litteraturen fungerer dermed som ressourcer for designarbejdet.


 
Læringsaktiviteter:12 forelæsninger og 12 øvelsesgange

Kurset varer 15 uger.

I de første 12 uger er der en ugentlig forelæsning og en ugentlig øvelsesgang. De sidste 3 uger vil undervisningen foregå i form af gruppevejledning. Øvelserne og vejledning foregår i DesignLab’et og øvelseslokaler med vejledere gennem hele kursusperioden.
Ved forelæsningerne præsenteres og diskuteres fagets teorier og metoder.
Ved øvelserne gennemføres dels mindre designøvelser, dels bearbejdes fagets teorier og metoder gennem diskussionsøvelser, og endelig gives der vejledning i designopgaven og udvikling af modeller og prototyper knyttet til denne.

Undervejs i kurset tilstræbes der at lave korte øvelser med studerende fra Computational Media uddannelsen ved Georgia Institute of Technology (GIT).

Designopgaven udføres i grupper på 4-6 studerende og er inddelt i følgende delforløb:
1. Hver gruppe udarbejder og afleverer en kort vision (3 sider) i tekst og billeder for en mindre designopgave.
2. Hver gruppe præsenterer en eller flere designskitser og storyboard med brugssituation for vejleder og øvelseshold.
3. Hver gruppe præsenterer en prototype for vejleder og øvelseshold.
4. Hver gruppe præsenterer det valgte design (prototype og brugsoplevelse) for hele holdet.


Information om studiestruktur
Dette kursus indgår på første semester på bacheloruddannelsen i digitale medier. Se studieforløbet beskrevet her:
Bachelor digitale medier
 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Ekstern censur, 7-trins-skala, B4: Mundtlig eksamen med skriftlige arbejder men uden forberedelsestid ved eksamen.

Hver studerende afleverer en refleksionsrapport (inklusiv et kort abstract på engelsk) på maksimalt 8 sider. Samtidig afleverer hver studerende visuelt materiale om gruppens design til den individuelle portfolio.

Deltagelse i designopgaven er obligatorisk.  

Litteratur udover forskningsartikler:Bill Buxton: Sketching User Experiences – getting the design right and the right design. Morgan Kaufmann 2007
Paul Dourish: Where the Action is. MIT Press 2004


 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Torsdag 09.00-12.00 Forelæsning ITU DesignLab+Lille DesignLab
Torsdag 13.00-16.00 Øvelser ITU DesignLab+Lille DesignLab

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2010-12-15 Før kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret (2E)
2011-01-10 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 4A20
2011-01-11 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 4A20
2011-01-12 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 4A20
2011-01-13 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 4A20
2011-01-14 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 4A20
2011-01-17 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 4A20
2011-01-18 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 4A20
2011-03-03 Re-eksamen - Kontakt kursusansvarlig for tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 2A18