IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Konceptudvikling af multimedieproduktioner 
Kursusnavn (engelsk):Concept Development for Multimedia 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand.it., design, kommunikation og medier (dkm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:30 
Maks. antal deltagere:60 
Formelle forudsætninger:Kursusdeltagelse forudsætter, at de studerende har taget kurset interaktionsdesign eller har tilsvarende kvalifikationer 
Læringsmål:Kursets mål er:

  1. At give den studerende et indgående kendskab til de mediespecifikke udtryksmuligheder og æstetiske kommunikative virkemidler som digitale interaktive medier rummer.

  2. At den studerende med baggrund i ovenstående bliver i stand til at udvikle og skærpe ideer og at omsætte ideer til gennemarbejdede koncepter og konkrete multimedie udtryk.
  3.  
Fagligt indhold:I artiklen Multimedie Udfordringerne skriver Louise Harder Fischer og Michael Kræmmer, at en af de største udfordringer i arbejdet med multimedier er behovet for nytænkning og udvikling af gode koncepter. At arbejde med udtryk i multimedier kræver en bred vifte af kompetencer indenfor konceptudvikling, kommunikationsplanlægning, design og produktudvikling.På kurset Konceptudvikling af multimedieprodukter vil vi beskæftige os med de mediespecifikke udtryksmuligheder, som digitale interaktive medier rummer (herunder web, cd-rom, samt større installationer). Vi vil undersøge de særlige kommunikationsforhold, der gør sig gældende i den interaktive medieform og afsøge navigations betydning for organisering og formidling af indhold.Målet er, at de studerende får redskaber til at udvikle multimedieprojekter, der matcher de interaktive mediers særlige muligheder og vilkår, samt at de studerende får evner til at udvikle koncepter, hvor ide, intention, udtryk og oplevelse går op i en højere enhed. 
Læringsaktiviteter:

Kurset vi rumme en blanding af litteraturstudier, projektevalueringer og teoretiske diskussioner, samt mindre projektforløb. De studerende øves i at udvikle og skærpe ideer, at argumenter for deres valg og i at præsentere konceptoplæg i plenum. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Der udarbejdes et lille kursusprojekt, hvor den studerende går i dybden med udvikling af et multimedieprojekt. Afleveringen vil bestå af et produkt eller produktoplæg og en rapport med argumenter for kommunikative og udtryksmæssige valg samt en refleksion over egne metoder. Projektet udarbejdes i grupper eller individuelt.


Afleveringsfrist for kursusprojektet er 2. maj 2003 kl. 12.00 på Eksamenskontoret


Der afholdes en individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i de studerendes projekt.  

Litteratur udover forskningsartikler:NB Pensum er ikke fastlagt. Eksempler på litterateur:

  • Lev Manowich: The language of New media

  • Lars Qvortrup: Det hyperkomplekse samfund

  • Richard Coyne: Designing Information technology in the Post Modern age

  • Randall Packer: Multimedia: From Wagner to Virtual Reality

  • Tom Kelley: the art of innovation

  • Peter Lunenfeld: Snap to Grid: A User\'s Guide to Digital Arts, Media, and Cultures

  •