IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Interaktive Systemer og Projektledelse 
Kursusnavn (engelsk):Interactive Systems and Project Management 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand.it., tværfaglig it-udvikling (tit) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:16 
Maks. antal deltagere:200 
Formelle forudsætninger:Ingen formelle forudsætninger.


Der forventes en hvis erfaring med
programmering,
f.eks. fra forinden
eller samtidig at have fulgt
kurset \"Indledende Programmering\" eller
tilsvarende 
Læringsmål:Kurset skal introducere de studerende til
systemudviklingsbegrebet


- Give de studerende generelle forudsætninger
for
planlægning og styring af større projekter


- Give de studerende forudsætninger for
udførelse
af designaktiviterer i forbindelse med
realisering af
IT-systemer


- Give de studerende kendskab til generelle
principper for godt
brugergrænsefladedesign


- Give de studerende kendskab til generelle
principper for teknisk godt programdesign


- Give de studerende konkrete erfaringer med
centrale værktøjer, teknikker og metoder


- Kurset skal understøtte
programmeringskurser
generelt (f.eks. BRP og IP), samt videregående
kurser indenfor systemudvikling (f.eks.
SUO)

 

Fagligt indhold:

Kurset består af følgende
elementer: • Projektarbejde


  • Kravspecificering (kendskab)

  • Referencelinieplanlægning
   (anvendelse) • Systemudviklingsmetode


  • UP og UML (kendskab)

  • XP (anvendelse) • Bugergrænseflade design


  • Principper for godt
   brugergrænsefladedesign

  • Realisering af brugergrænseflade I
   Java
   ved anvendelse af Swing • Programdesign


  • Principper for godt programdesign

  • Designmodeller i UML 
Læringsaktiviteter:

<meta http-equiv=\"content-type\"
content=\"text/html;charset=ISO-8859-1\">
<meta name=\"generator\" content=\"Adobe
GoLive
5\">
<title>Welcome to Adobe GoLive 5</title>
</head>

<body bgcolor=\"#ffffff\">

Centralt i kurset tilrettel&aelig;ggelse er
det, at
generelle problemstillinger g&oslash;re
n&aelig;rv&aelig;rende gennem praktisk
anvendelse.
I kurset l&aelig;gges hovedv&aelig;gten
s&aring;ledes p&aring; det praktisk
anvendelige,
mens mere abstrakte og teoretiske
problemstillinger
nedprioriteres.


Kurset form blive tilpasset
deltagerantallet.
Kurset vil generelt foreg&aring;r som en
vekselvirkning mellem forel&aelig;sninger og
&oslash;velser, men i det&nbsp; omfang det er
muligt vil workshops blive anvendt. Endvidere
vil
kurset tilstr&aelig;be et forl&oslash;b, hvor
problemerne (opgaven) er i fokus og
l&oslash;sninger (v&aelig;rkt&oslash;jer,
teknikker og
metoder) inddrages efter behov.

 
Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Afleveringsopgave  

Litteratur udover forskningsartikler: