IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Digital journalistik og projektledelse 
Kursusnavn (engelsk):Digital Journalism and Project Management 
Semester:Efterår 2017 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:15 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:18 
Formelle forudsætninger:Kandidatstuderende fra GAMES, DIM, DDK. Der er plads til maks. 18 studerende og man søger efter først-til-mølle ved at sende en mail (fra din ITU-mail) med oplysning om uddannelsesretning til koordinator Anne Dandanell: annda@itu.dk senest 17.april kl.23:59.
Der er reserveret 4 pladser til hver af de respektive kandidatuddannelser. Evt. overskydende pladser vil blive fordelt blandt de øvrige ansøgere. Vær opmærksom på at du skal have plads til et valgfag i din studieordning for at kunne komme på kurset. Man får endelig svar om optagelse på kurset senest 1.maj. 
Læringsmål:Efter kurset vil den studerende være i stand til at:
- Analysere og teoretisere digitale udfordringer for medieorganisationer og journalistik
- Anvende NABC-modellen som metode for ideudvikling
- Udvikle en prototype af en digital platform til en specifik målgruppe
- Planlægge, organisere og gennemføre et digitalt medie projekt
- Formulere strategisk anbefalinger til mediet 
Fagligt indhold:Hvordan kan itu-studerende og journalister sammen skabe fremtidens digitale journalistik? Det er rammen for et nyt kursus, der finder sted i samarbejde med Berlingske Media.
Samarbejdet går altså både på tværs af fagligheder og mellem universitetsverdenen og mediebranchen. Vi blander de studerendes fagligheder fra de forskellige specialer og udøvende journalister i 4-5 grupper, der sammen skal udvikle en primitiv prototype/ny medieplatform til en specifik målgruppe.

På kurset ’Digital journalistik og projektledelse’ vil du indgå i en gruppe andre studerende fra forskellige kandidater på ITU og journalister fra Berlingske Media. Fordelt i grupper på 4-5 studerende og en journalist vil I arbejde med en konkret case, der fastsættes ud fra nogle af de digitale udfordringer, som medievirksomheden står over for. Du får altså mulighed for at designe eksperimenterende digitale projekter, der kan skabe nye kreative arbejdsformer og løsningsmodeller i mediebranchen.

Den teknologiske udvikling har forandret vilkårene for, hvordan journalistik og nyhedsformidling tager form. Derfor er det vigtigt for fremtidens professionelle i mediebranchen at gøre sig fortrolig med nye begreber og koncepter inden for kommunikation og teknologi. Derfor vil undervisningen tage udgangspunkt i de nye vilkår og muligheder for at formidle viden. Den vil søge at skabe et rum, hvor deltagerne sammen kan skabe idéer til løsninger på tværs af fagligheden inden for både it-design og journalistik. 
Læringsaktiviteter:

Dette kursus er organiseret med en teori-del først med forelæsninger, derefter en praktisk en-uges workshops og gruppearbejde, og til sidst analyse af forløbet og rapportskrivning. De studerende er medansvarlige for en vellykket gennemførelse af kurset. Alt litteratur samles i en reader til kurset, som de studerende kan købe via ITU’s boghandel. Alle forventes at have læst teorien før sommerskolen. Endelig indebærer kurset, at deltagerne arbejder sammen i grupper og diskuterer hinandens arbejde samt man til sidst skriver en individuel rapport. 

Obligatoriske aktivititer:2., 3. og 4. august er forelæsninger, teori og gruppearbejde fra kl. 9-17 på ITU.
7.-11. august er projektarbejde hos Berlingske-koncernen fra kl. 9-17.
14. august er fælles debriefing af projektfasen på IT-universitet fra kl. 9-12.
16. august foregår vejledning på IT-universitet fra kl. 13-18
14.-18. august er rapportskrivning – aflevering den 18. august kl. 14.00

Be aware: The student will receive the grade NA (not approved) at the ordinary exam, if the mandatory activities are not approved and the student will use an exam attempt. 
Eksamensform og -beskrivelse:C: Skriftlige arbejder uden mundtlig eksamen., (7-scale, internal exam)

Skriftligt arbejde uden mundtlig eksamen. Den studerende skal skrive en individuel rapport på mellem 8 og 10 standardsider, der præsenterer en akademisk refleksion over et eller flere af kursets emner og gruppens projekt.  

Litteratur udover forskningsartikler:Mere information følger i juni.